SPANIEN

Game of Thrones - - RESA -

Sce­ner ur Me­e­reen, Dor­ne och Vo­lan­tis har spe­lats in här och den sjun­de sä­song­en har spe­lats in i bland an­nat Cór­do­ba, Ber­meo, Zu­maia och Cá­ce­res.

Sam Tar­lys hem Horn Hill he­ter i verk­lig­he­ten Castell de San­ta Flo­ren­ti­na och lig­ger i ka­ta­lons­ka Ca­net de Mar.

Slot­tet i Se­vil­la är hu­vud­sta­den Sun­spe­ar i Dor­ne.

Foto: AP, COLOURBOX, HBO och TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.