BARB FÅR ETT VÄR­DIGT SLUT

Game of Thrones - - STRANGER THINGS -

Nan­cy Whe­e­lers bäs­ta vän Barb Hol­land hin­ner ba­ra va­ra med i någ­ra av­snitt in­nan monst­ret från ”upp-och-ner” dö­dar hen­ne. I en in­ter­vju med IGN sä­ger Matt och Ruff Duf­fer att det är myc­ket osan­no­likt att hon kom­mer till­ba­ka, men att hon kom­mer att få ett vär­digt slut.

– Barb kom­mer in­te att glöm­mas bort. Det är många som har bli­vit fru­stre­ra­de, vil­ket är för­stå­e­ligt ef­tersom ing­en i stan ver­kar bry sig om hen­ne, sä­ger Matt Duf­fer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.