”TER­ROR PÅ ELM STRE­ET” (FILM)

Game of Thrones - - STRANGER THINGS -

Ele­ven för­svin­ner i väg i sin­net till ”upp­och-ner”. Krop­pen är kvar och hon be­hö­ver hjälp av nå­gon an­nan för att ta sig till­ba­ka till den verk­li­ga värl­den. Som när Fred­dy Kru­e­ger mör­dar ton­å­ring­ar i de­ras dröm­mar i ”Ter­ror på Elm Stre­et”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.