”DIMMAN” (FILM)

Game of Thrones - - STRANGER THINGS -

Wal­kie tal­ki­es och ra­di­o­ap­pa­ra­ter spe­lar en stor roll i kon­tak­ten mel­lan poj­kar­na och som ett sätt att nå per­so­ner i ”upp-och-ner”. Så även i ”Dimman”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.