KON­SE­KVEN­SER

Game of Thrones - - STRANGER THINGS -

Den förs­ta sä­song­en ut­spe­lar sig un­der sex till sju da­gar, vil­ket Ross och Matt Duf­fer tyc­ker är en väl­digt kort pe­ri­od.

– En del av det som vi vill gö­ra i den and­ra sä­song­en är att un­der­sö­ka kon­se­kven­ser­na av allt som har hänt, sä­ger de till IGN.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.