”OUTLANDER”

Game of Thrones - - TV-SOMMAR -

Den här se­ri­en om en eng­elsk kvin­na som av miss­tag rycks från sitt liv som gift sjuk­skö­ters­ka 1945 och ham­nar i 1700­ta­lets bru­ta­la Skott­land, är en svår­de­fi­ni­e­rad mix av oli­ka gen­rer. Men fantasy är de­fi­ni­tivt en av dem. (Hi­sto­risk fik­tion, ro­man­tik, sci­fi och även­tyr är någ­ra and­ra ...) En så­väl våld­sam och vac­ker som li­te tantsnus­kig histo­ria som är väl värd din tid.

Var: Vi­aplay/net­flix/hbo Nor­dic.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.