”CASTLEVANIA”

Game of Thrones - - TV-SOMMAR -

Den 7 ju­li är det pre­miär för den här ani­me­ra­de Net­flix­se­ri­en, in­spi­re­rad av de klas­sis­ka ja­pans­ka tv­spe­len. Net­flix lo­var en ”mörk me­del­tids­fan­ta­sy som föl­jer den sista över­le­van­de med­lem­men av den van­hed­ra­de Bel­mont­kla­nen, som för­sö­ker räd­da Ös­teu­ro­pa från utrot­ning av själ­vas­te Vlad Dracu­la”. Spän­nan­de.

Var: Net­flix.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.