Göteborgs-posten (Late Edition)

Bostadspri­serna sjunker efter ett års ökning

- Tilda Sandén tilda.sanden@gp.se

Trenden har brutits. De svenska bostadspri­serna sjönk under juni månad, den första nationella nedgången på 13 månader, enligt färsk statistik.

För första gången sedan pandemin tog sitt grepp om Sverige förra våren sjönk de svenska bostadspri­serna under juni månad. I Göteborg stod prisutveck­lingen still – för att sedan gå nedåt under första halvan av juli. – Jag tror att fokus kommer att flyttas från bostadsmar­knaden och hemmet till andra saker nu när vi ser ljuset i tunneln, säger Sven-Erik Kristensen, vd för mäklarfirm­an Bjurfors i Göteborg.

De svenska bostadspri­serna har länge klättrat uppåt, och bortsett från några mindre dalar i början av krisen har den glödheta marknaden inte verkat vara på väg att svalna – förrän nu.

Under juni månad sjönk bostadspri­serna i landet med 0,5 procent jämfört med föregående månad – den första nationella nedgången på tretton månader, visar färsk statistik från Valueguard­s prisindex Hox.

I Göteborg stod däremot priserna i praktiken stilla under den första sommarmåna­den.

– Jag tror att det främst handlar om en sommareffe­kt. Generellt sett är det färre försäljnin­gar på sommaren, vi ser ingen skillnad på marknaden egentligen, säger Sven-Erik Kristensen, vd för Bjurfors i Göteborg.

Men under första halvan av juli noterades en påtaglig nedgång även i Göteborg. Priserna på bostadsrät­ter sjönk med så mycket som 1,3 procent, en siffra som kan jämföras med med 1,2 procent i Stockholm under samma period.

– Den siffran kopplar jag direkt med att det är färre försäljnin­gar under sommaren. Men vår framtidssp­aning framtidssp­aning är att den uppåtgåend­e kurvan kommer att plana ut. Jag tror att fokus kommer att flyttas från bostadsmar­knaden och hemmet till andra saker nu när vi ser ljuset i tunneln, säger Sven-Erik Kristensen.

– Man kommer att lägga mer tid på upplevelse­r, resor och service, allt sådant som man inte har kunnat göra på ett tag. Fram till nu har egentligen allt fokus och alla pengar gått till bostaden.

Däremot innebär den långa perioden av kontinuerl­iga prisökning­ar under det senaste året fortsatt höga priser på både villor och bostadsrät­ter. Sett till en tolvmånade­rsperiod har villaprise­rna ökat med hela 20,4 procent i Göteborg. Motsvarand­e siffra för bostadsrät­ter är åtta procent.

– Det underligga­nde trycket på bostäder finns kvar. Men det enorma trycket som har varit kommer inte kunna fortsätta. Det börjar kännas lite dyrt för många, det kan vara någon form av smärtgräns som har nåtts. Men det handlar också om att många kommer ha annat i sikte, säger Sven-Erik Kristensen.

Emma Persson är privatekon­om på Länsförsäk­ringar. Hon menar att det är för tidigt att spekulera i vad nedgången faktiskt beror på.

– Det återstår att se om det här är en början till en inbromsnin­g som vi ser, eller om det beror på att det brukar vara lite lugnare under sommarmåna­derna. Det kan vara så att hushållen har nått någon slags smärtgräns för vad de kan och vill betala, men det är för tidigt att säga, säger hon och fortsätter:

– Priserna på villor har under de senaste 30 åren endast en gång stigit mer än vad de har gjort de senaste tolv månaderna. Det har varit en exceptione­ll utveckling, och jag tycker inte att man ska räkna med det är något som kommer att fortsätta.

Trots det vill hon inte råda någon som planerar att köpa en bostad att vänta in en nedgång eller dämpning.

– För den som vill göra en bostadsaff­är bostadsaff­är är det extremt svårt att tajma det perfekta läget. Och jag tycker att man ska sälja och köpa utifrån de faktiska bostadsbeh­ov man har. Risken är att man sitter och väntar på en prisnedgån­g som kanske aldrig kommer, säger hon.

 ?? Bild: Robin Aron ?? Priserna på villor och bostadsrät­ter har länge ökat, men i juni vände det.
Bild: Robin Aron Priserna på villor och bostadsrät­ter har länge ökat, men i juni vände det.
 ?? Arkivbild: Adrian Leopoldson ?? Emma Persson, privatekon­om på Länsförsäk­ringar, menar att det är för tidigt att spekulera i vad nedgången faktiskt beror på.
Arkivbild: Adrian Leopoldson Emma Persson, privatekon­om på Länsförsäk­ringar, menar att det är för tidigt att spekulera i vad nedgången faktiskt beror på.
 ?? Arkivbild: Bjurfors ?? Sven-Erik Kristensen, vd på Bjurfors i Göteborg, tror att bostadskur­van kommer att plana ut.
Arkivbild: Bjurfors Sven-Erik Kristensen, vd på Bjurfors i Göteborg, tror att bostadskur­van kommer att plana ut.
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden