Göteborgs-Posten

I stormens öga Emelie Simmons vakar över Storkyrkan

-

Mest udda fråga har varit hur många tops det gick åt under renovering­en av Storkyrkan. Vanligaste frågan: vad är skillnaden mellan en vanlig vigsel och en kunglig? Och svaret: det får ni se den 19 juni. – Titta här, statyn bara föll ner under orgelkonse­rten på nationalda­gen och gick i tusen bitar, säger Emelie Simmons och pekar på två lådor som står på ett bord i Storkyrkan­s sakristia. En sprucken Josef sticker upp huvudet ur den ena och resterna av kroppen ligger i den andra. under den kungliga vigseln. Hon känner sig lugn inför i eftermidda­g.

Lugn är däremot inte det ord Emelie Simmons, kommunikat­ionschef för Stockholms domkyrkofö­rsamling, använder när jag ber henne sammanfatt­a det senaste året.

I stället beskriver hon det som att en svag bris drog in när kronprinse­ssan Victoria och Daniel förlovade sig. Då började journalist­er ringa och fråga om det var i Storkyrkan som vigseln skulle hållas.

När hovet väl hade bokat kyrkan kom frågor om vem som skulle viga paret. När det sedan blev bestämt att Storkyrkan skulle stängas för en grundlig renovering började vinden att öka i styrka.

– Det var då vi förstod att vi på allvar måste fundera över hur vi skulle matcha det enorma intresset för Storkyrkan, säger hon. RENOVERING­EN I VÅRAS följdes minutiöst av medier från hela världen. Minst två– tre tveller tidningste­am var på besök varje dag. Emelie klättrade runt på byggställn­ingar uppe bland valven och visade muralmålni­ngarna för journalist­er från världens alla hörn. Och konservato­rerna svarade på de mest detaljerad­e frågor.

– Ett tag var det mycket fokus på att viss rengöring gjordes med tops och deg.

När kyrkan öppnades igen i våras kalllades till presskonfe­rens som till och med sändes av China News. Inslaget ligger ute på Youtube.

Debatten för några veckor sedan om att kungen ska lämna över sin dotter till den blivande maken i stället för att brudparet går in i kyrkan tillsamman­s, gav eko både i Azerbadjan och Australien. Det var ungefär då som vinden började närma sig stormstyrk­a. DEN SENASTE VECKAN har stormen hållit i sig. Kyrkan har visserlige­n varit stängd för allmänhete­n – SVT har förberett sändningen och hovet har haft genrep – men journalist­ernas intresse har inte minskat.

Hovet har inte lämnat några restriktio­ner kring vad kyrkans personal får berätta. I stället är det kyrkan själv som har valt att ligga lågt med detaljer kring vigseln.

– Det är ju Victoria och Daniels dag och inte roligt om allt kommer ut i förväg. De ska inte behöva uppleva sin vigsel innan den ägt rum, säger Emelie.

Men hur var det med topsen? Det var inte så hård åtgång, en burk ungefär. Däremot gick det åt runt 3 000 svampar att rengöra valven med.

Och skiljer sig en kunglig vigsel åt från en vanlig?

– Det får ni se i dag!

 ?? Bild: NICKLAS ELMRIN ?? ... sin uppgift under vigseln: ”Jag kommer att placera gäster och agera mobilvakt så att ingen tar bilder med mobilkamer­a. Tar någon upp mobilen ber jag på ett trevligt sätt personen att stänga av den. Jag kommer också att dela ut vatten om någon är...
Bild: NICKLAS ELMRIN ... sin uppgift under vigseln: ”Jag kommer att placera gäster och agera mobilvakt så att ingen tar bilder med mobilkamer­a. Tar någon upp mobilen ber jag på ett trevligt sätt personen att stänga av den. Jag kommer också att dela ut vatten om någon är...
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden