Göteborgs-Posten

Juristvärl­den lockar unga

- ELIAS ARVIDSSON 031-62 40 00 elias.arvidsson@gp.se

NYHETER: Jaqueline Celik och Adonja Bekele, båda 18, vill arbeta inom juridiken. I går fick de tillsamman­s med andra elever från Angeredsgy­mnasiet en rundtur inom det svenska rättsväsen­det.

Adonja Bekele, 18 år vill bli advokat och ser sin bakgrund som en konkurrens­fördel. – Jag har sett och upplevt mycket av den riktiga världen, det är bättre att ha växt upp i en förort.

Elever från Angeredsgy­mnasiet fick under gårdagen en rundtur i det svenska rättssyste­met, när advokatfir­man Vinge hade temadag för sitt mångfaldsp­rojekt. I 14 år har de haft ett nära samarbete med Angeredsgy­mnasiet för att få unga personer med utländsk bakgrund att söka sig till juristbran­schen.

I projektet satsar Vinge årligen på sommarprak­tikplatser och stipendier till elever som vill läsa juridik, men i går var det temadag och på första stoppet fick åklagarna berätta vad de gör om dagarna. Efteråt fortsatte de vidare till tingsrätte­n, Semcon och sist men inte minst till Vinges kontor.

Anna–Maria Vesterberg är domare på tingsrätte­n. Hon berättar att det finns en brist på personer med utländsk bakgrund på vissa håll, men det är tydligt att en förändring är på gång.

– Bland våra domare finns ingen stor mångfald, varken i ålder eller bakgrund. Men bland notarierna ser det mycket bättre ut. Vi ska represente­ra allmänhete­n. Det är viktigt, men det tar ett tag att komma dit, säger hon. ADONJA BEKELE GÅR sista året på Angeredsgy­mnasiets ekonomilin­je med inriktning på juridik. Ända sedan högstadiet har hon velat bli advokat, för att minska fördomar i samhället. Just nu gör hon ett gymnasiear­bete där hon tittar på skillnaden mellan rättsliga processer i Sverige och Etiopien.

– Mina föräldrar är från Etiopien och de har upplevt stora orättvisor. I Etiopien finns lagar som liknar de svenska men de följs inte alltid som de ska, säger hon.

Mostafa Shaaban, 18 år läser naturveten­skapliga linjen på Angeredsgy­mnasiet. Om det blir ekonomi och juridik på universite­tet har han inte bestämt sig för ännu, men advokatyrk­et lockar.

– Min pappa är advokat så det känns bra och helst vill jag nog jobba med affärsjuri­dik, säger han. JAQUELINE CELIK, 18 ÅR, fann juridiken under gymnasieti­den. Hon läste ekonomi vid GTI-gymnasiet till en början, men valde sedan att byta till Angeredsgy­mnasiets ekonomilin­je med juridisk inriktning.

– Jag har alltid sett mig som en advokat, men nu när jag lyssnat på åklagarna blir jag osäker, säger hon.

Adonja Bekele tänkte innan hon började på gymnasiet att hennes erfarenhet­er och ursprung skulle vara ett hinder. Nu ser hon det som en fördel.

– Jag har sett och upplevt mycket av den riktiga världen.

 ??  ??
 ?? Bild: ANDERS HOFGREN ?? SNABBVISIT I JURISTVÄRL­DEN. Torbjörn Stenson, rektor på Angeredsgy­mnasiet tillsamman­s med eleverna Adonja Bekele och Mostafa Shaaban påväg in till förhandlin­gssalen på tingsrätte­n (bilden nere till höger).
Bild: ANDERS HOFGREN SNABBVISIT I JURISTVÄRL­DEN. Torbjörn Stenson, rektor på Angeredsgy­mnasiet tillsamman­s med eleverna Adonja Bekele och Mostafa Shaaban påväg in till förhandlin­gssalen på tingsrätte­n (bilden nere till höger).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden