Göteborgs-Posten

Ovisshet bland svenskar

– Det här var precis vad vi inte ville, att det blir ännu större oklarhet och osäkerhet. Pundet sjönk direkt. Det säger Linda Thiel, arkitekt i ett Storbritan­nien skakat av politiskt kaos.

-

VÄRLDEN: ”Det fanns inte på kartan att Storbritan­nien skulle lämna EU”, säger svenska Linda Thiel, chef på White Arkitekter, ett företag som etablerade sig i London 2015.

White Arkitekter etablerade sig i London i september 2015, nio månader före den brittiska folkomröst­ningen om EU. Linda Thiel är chef och möter oss i ens studio i en gammal industrifa­stighet i området Shoreditch.

– Det fanns inte på kartan att Storbritan­nien skulle lämna unionen, säger hon. Jag sitter även i styrelsen och följer internatio­nalisering­en väldigt nära. Det klart att man visste att det skulle vara en omröstning om brexit. Men när man var i Skandinavi­en var det ingen som trodde på det.

När hon flyttade till London med familjen kände hon att klimatet var ett helt annat.

– Det var från ett svenskt perspektiv en helt absurd valkampanj, de for med osanningar hela tiden. Det var ingen som brydde sig, ingen ifrågasatt­e. Det var jättekonst­igt.

VÄNNER I SAMMA generation berättade att de inte kunde prata med sina föräldrar länge. Föräldrar sa: ”Det är självklart att vi ska ut ur Europa, vi klarar oss själva.” Barnen: ”Ni röstar bort vår framtid och möjlighete­r. Hur tänker ni?”

– Det var ganska tufft på ett personligt plan för många, säger Linda Thiel som veckan innan omröstning­en själv fick en ond aning om hur det skulle sluta.

– Ja, men man hoppades ju in i det sista. När det stod klart undrade man vad som skulle hända. Om allt bara kommer att så stilla tills förhandlin­garna i framtiden.

Då var de bara fyra, fem på kontoret i London och hon kände att de trots allt kunde fortsätta och se vad som sker.

– Efter ett vakuum under sommaren stabiliser­ade sig marknaden förvånansv­ärt mycket. Men det handlar också om arbetskraf­t. Det är mycket östeuropée­r som är här och jobbar och är viktiga för många företag. Det bidrar till ovissheten i vår bransch.

Risken är nu att den ökar ytterligar­e när ingen vet hur länge EUskilsmäs­san kommer att dra ut på

tiden och vad den innebär.

Att landet nu också har hamnat i en akut politisk kris och – av allt att döma – kommer att regeras av en svag koalitions­regering, understryk­er allvaret. Ingen vet vilken politik som en ny regering kan föra i det nyvalda parlamente­t.

– Ännu värre blir det om det blir ett nyval till före årsskiftet. SAMTIDIGT KOMMER förhandlin­garna om brexit sannolikt att dröja om möjligt bli mer komplicera­de.

– EU har suttit och förberett sig i ett år, och nu är det ingen ordning och reda, säger Linda Thiel.

Få trodde att Labour skulle komma i majoritet, även om de gjorde en bra valrörelse, säger hon. Men det var ändå många som önskade ett skifte, inte minst för att det fanns så många yngre som röstade på Labour.

– Bremainarn­a (som vill vara kvar i EU) gick snarare till liberaldem­okraterna och Labour. Det är på gott och ont. Det gör det minskar chanserna för någon att få en majoritet, säger Linda Thiel. VILKEN MAJORITET THERESA May än söker kommer det troligen att påverka brexit:

– Hon kommer inte att kunna köra på sin hårda linje, som hon har sagt hela tiden. Det välkomnas kanske, men frågan är hur EU-parlamente­t ställer sig. Det har ändå, tänker jag, förberett sig på Mays hårda argumentat­ion och är berett att sätta hårt mot hårt, säger Linda Thiel och fortsätter:

– Vem som än hamnar i de här förhandlin­garna kommer inte att ha en tydlig majoritet. Det kommer att bli ett jätteprobl­em och ta tid. För oss och vår verksamhet är vi medvetna om att det kommer att bli krångligar­e och blir mer pappersarb­ete, det blir inte lika lätt att sända ut medarbetar­e från Sverige.

Långsiktig­het är avgörande för henne:

– Både för medarbetar­e och organisati­on. Inom arkitektur och stadsbyggn­ad jobbar vi också med långa cykler. På ett år hinner man knappt resa fram och tillbaka och på två har man kanske fattat vad man håller på med. Men det tar tre år innan man verkligen förstår.

Linda Thiel föredrar en mjuk brexit som tar större mänsklig hänsyn:

– Hellre det är att bara hugga av och börja om från början. Det skapar mer oro i leden. Å andra sidan vet vi inte vad en mjuk brexit skulle betyda. Det tycker jag är makalöst att politikern­a inte har en tydligare plan för.

 ??  ?? KRITISK. Arkitekten Linda Thiel tycker det är makalöst att politikern­a inte kan vara mer tydliga om brexit. Den politiska krisen och uppskjutna förhandlin­gar med EU ökar ovissheten för henne och medarbetar­na i London.
KRITISK. Arkitekten Linda Thiel tycker det är makalöst att politikern­a inte kan vara mer tydliga om brexit. Den politiska krisen och uppskjutna förhandlin­gar med EU ökar ovissheten för henne och medarbetar­na i London.
 ??  ??
 ?? Bild: STEFAN BERG ??
Bild: STEFAN BERG
 ??  ?? Text: JAN HÖGLUND Bild: STEFAN BERG
Text: JAN HÖGLUND Bild: STEFAN BERG

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden