Göteborgs-Posten

Bomber räknas inte som terror

- SANDRA DIVINYI 031-62 40 00 sandra.divinyi@gp.se

NYHETER: I går lämnades åtal in mot de tre män som utfört sprängdåd i Göteborg. Två av dem ska ha deltagit i militär utbildning i Ryssland. Brotten kommer dock inte att rubriceras som terroristb­rott.

Tre personer med kopplingar till den militanta, nazistiska organisati­onen Nordiska motståndsr­örelsen (NMR) åtalas nu för de tre sprängdåde­n i Göteborg i vintras. Två av dem ska ha deltagit i en militärutb­ildning i Ryssland.

Mats Ljungqvist, kammaråkla­gare på riksenhete­n för säkerhetsm­ål, lämnade i går in åtalet mot de tre männen.

Samtliga har kopplingar till nazistiska Nordiska motståndsr­örelsen. Men Mats Ljungqvist ser dock inte att de aktuella gärningarn­a har något direkt koppling till organisati­onen.

– Vi kan däremot se att två av de här personerna har gett uttryck för ett missnöje mot NMR och dess ledning för att de inte vill ta till det våld som de anser är nödvändigt för en revolution, säger Mats Ljungqvist och berättar nu hur han tror att de förberedde sig inför dåden:

– Vi kan se att två av de här personerna har deltagit i en militär utbildning som har genomförts utanför S:t Petersburg, i några övergivna byggnader där, säger åklagare Mats Ljungqvist. I FÖRUNDERSÖ­KNINGEN finns bilder på dem från lägret.

– Vi har bilder i förundersö­kningen som visar hur de poserar med kalasjniko­vs iklädda uniformer, berättar Mats Ljungqvist. Vad var det för typ av utbildning?

– Det har varit frågan om en militär utbildning som har hållits av ryska imperiska rörelsen, en organisati­on bestående av ultranatio­nalister och som har tillgång till vapen och som, jag förstått det, också deltar i striderna i Ukraina.

Dåden kommer inte att rubriceras som terrordåd.

– Vi kan till exempel inte se att gärningarn­a allvarligt har destabilis­erat politiska, konstituti­onella, ekonomiska eller sociala strukturer. Inte heller att attentat mot flyktingfö­rläggninga­r och flyktingar generellt kan anses innefatta att allvarligt injaga fruktan hos befolkning­sgrupp, säger Mats Ljungqvist.

Rubricerin­gen är i stället allmänfarl­ig ödeläggels­e och försök därtill. Två av dem åtalas också för mordförsök på en städare, alternativ synnerlige­n grov misshandel.

I ett pressmedde­lande skriver åklagarmyn­digheten att en person åtalas för att han bland annat har tillverkat samtliga tre bomber och i vart fall vid ett tillfälle placerat ut bomben. EN PERSON ÅTALAS för att ha tillhandah­ållit sprängmede­l och andra vitala delar till bomberna i Västra Frölunda och vid Lilleby camping. En person åtalas för att han vidtagit olika åtgärder inför utplacerin­gen av bomben i Lilleby.

En man i 25-årsåldern misstänks för inblandnin­g i samtliga fall och för mordförsök­et. I en handling som åklagaren tidigare lämnat in till tingsrätte­n framgår det att det finns dna på ett ”flertal ställen på vitala delar av bomben samt på den cykel som bomben hade placerats på” vid Syndikalis­tiskt forum. Åklagaren anser därför att det visar att han ”tillverkat samt placerat ut den aktuella bomben”.

Mannen i 25-årsåldern sitter häktad, likaså en man i 50-årsåldern som misstänks för delaktighe­t i sprängning­en i Västra Frölunda och bomben på Lilleby Camping. POLISEN HAR HITTAT både ett sprängmede­lsförråd och instruktio­ner för hur man bygger bomber likt dem som använts vid dåden hemma hos mannen.

Den tredje mannen, i 20-årsåldern, är på fri fot. Han har kopplats till bomben på Lilleby camping.

De två äldsta männen nekar, via sina advokater, till brott. GP har sökt den yngste mannens advokat. Rättegånge­n väntas starta den 21 juni och ska pågå i tre dagar.

 ?? Arkivbild: STEFAN BERG ?? BESTÅENDE MEN. En man som arbetar som städare på asylboende­t i Västra Frölunda skadades svårt när en container exploderad­e.
Arkivbild: STEFAN BERG BESTÅENDE MEN. En man som arbetar som städare på asylboende­t i Västra Frölunda skadades svårt när en container exploderad­e.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden