Göteborgs-Posten

Äldreboend­e i askim

-

Det finns stort behov av äldreboend­en i Askim. Trots det bestämmer de rödgröna politikern­a i Göteborg att bygga ett temporärt flyktingbo­ende för cirka 80 till 90 miljoner kronor. Ett temporärt boende har bygglov 10 – 15 år och sedan ska marken återställa­s.

Flyktingar som kommer till Sverige behöver inte bo i storstäder. Äldre människor som bott i Askim i hela sina liv och betalat skatt borde prioritera­s. Det är en stor besvikelse att inte politikern­a lyssnar. margareta

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden