Göteborgs-Posten

Angående plastpåsar

-

Dagligen läser vi om vilket problem plastpåsar­na ställer till med, inte minst för fåglar, fiskar och mängder av andra varelser.

För några år sedan kunde vi läsa om att många fartyg använde havet som soptipp. Har man slutat med denna hantering eftersom det är så tyst härom? Detta är knappast troligt att döma av de mängder skräp och olja som flyter i land.

Detta bör uppmärksam­mas och åtgärdas. Bertil malmqvist

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden