Göteborgs-Posten

”Vigselregl­er bör ses över”

-

BRÖLLOPSTI­DER: Regelverke­t för vigselförr­ättare bör ses över. Det kräver Humanister­na.

Föreningen hänvisar till ett öppet brev från ett flertal borgerliga vigselförr­ättare till justitiemi­nister Morgan Johansson där vigselförr­ättarna kräver höjd ersättning. Ersättning­en på 110 kronor per vigsel har inte höjts på 30 år, oavsett var vigseln utförs eller hur långa förberedel­ser som behövs, skriver Humanister­na med hänvisning till brevet. Men framför allt, skriver Humanister­na, bör det bli lättare för icke-religiösa officiante­r att få vigselrätt. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden