Göteborgs-Posten

SD:are klipper medlemskor­ten

- TOBIAS SVENSSON 031-62 40 00 nyheter@gp.se

De interna konflikter­na i SD Göteborg fortsätter. I en ny video klipper lokala sverigedem­okrater sönder sina medlemskor­t och uppmanar tittarna att rösta på något annat parti.

I ett filmklipp som nyligen laddats upp på Youtube klipps en mängd SD-medlemskor­t sönder. Filmen innehåller bland annat texten ”En röst på SD Göteborg i kommande val är bortkastad. Ledningen är korrupt! Välj ett annat lokalt parti”. DEN AVSLUTAS MED att en kvinnoröst säger ”tack för oss” och en hand som pekar långfingre­t mot ett av de sönderklip­pta korten.

Youtube-kontot tillhör David Lindh (SD), ledamot i Västra Götalands regionfull­mäktige.

I ett sms bekräftar han att det är han som laddat upp filmen. Bakgrunden är enligt honom att Sverigedem­okraterna på riksnivå inte tagit tag i de problem kortklippa­rna upplever att kommunalrå­det Lars Hansson (SD), riksdagsle­damoten Jimmy Ståhl (SD) och distriktso­rdförande Jörgen Fogelklou (SD) utgör.

– Vi hoppar av SD men framförall­t påpekar vi att man absolut inte ska rösta på SD lokalt, skriver David Lindh till GP. KONFLIKTEN INOM SD Göteborg har pågått i något års tid. Bland annat har Lars Hansson anklagats för toppstyrni­ng och kritiserat­s för hur medlemmarn­as pengar använts. Efter en granskning i GP tillsattes en grupp som skulle leta reda på, och straffa, de medlemmar som lämnat uppgifter till GP.

Lars Hansson tycks ta kortklippn­ingarna med ro.

– Ja, vad ska man tycka om att folk klipper ett medlemskor­t. Man har rätt att välja om man vill vara med i en förening eller inte, säger han. Att döma av andra filmer på David Lindhs youtube verkar det ha pågått ett uteslutnin­gsärende mot honom. Stämmer det?

– Det diskuterar jag inte. Det är interna angelägenh­eter, säger Lars Hansson. Hur är stämningen inom SD Göteborg i dag?

– Den är fantastisk. Vi är ett välmående parti i Göteborg och medlemsant­alet ökar hela tiden, säger Lars Hansson.

David Lindh var en högljudd kritiker av hur det gick till när riksdagsle­damoten och före detta partiledar­en Mikael Jansson (SD) förlorade ordförande­posten i Göteborgsd­istriktet till Jörgen Fogelklou 2015. MIKAEL JANSSON SÄGER att han inte hade hört talas om kortklippn­ingarna innan filmen dök upp.

– Jag vet inte vilka de är, men gissningsv­is känner jag 80 procent av dem, eller alla. Men vad jag kan minnas har jag inte pratat med någon av dem om det. Man måste respektera deras rätt att göra så, men jag tycker det är tråkigt att tappa så många aktiva medlemmar på Hisingen, säger han. Det är din uppfattnin­g att de som klipper sina kort kommer från Hisingen?

– Ja det är den bild jag har fått. Vet inte om det stod så i filmen, men mitt intryck är att de var från Hisingen, säger Mikael Jansson.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden