Göteborgs-Posten

Allt fler gatubarn åter till Marocko

- WIKTOR NUMMELIN

MIGRATION Marocko har börjat acceptera återtagand­e av allt fler unga från svenska gator och torg. Siffran har ökat från 8 till 82 på två år, konstatera­r en nöjd svensk justitiemi­nister.

Omkring 800 barn och ungdomar från Marocko och andra länder i Nordafrika har beräknats leva helt utanför samhället i framför allt Stockholm och Göteborg. Många av dem har fastnat i drogberoen­den. Eftersom de flesta saknar id-handlingar har dock Marocko varit högst ovilligt att se till att de återvänder hem. MEN DEN TRENDEN har svängt: från 8 accepterad­e 2015, till 35 i fjol och vidare till 82 hittills i år, efter bara fem månader.

– Det jobb som vi gjort när det gäller Marocko verkar nu bära frukt. Det är viktigt mot bakgrund av att vi har och har haft under ganska många år ett problem med marockansk­a ungdomar som har levt lite kringdriva­nde i Europa, säger justitiemi­nister Morgan Johansson (S) i samband med gårdagens möte för EU:s inrikes- och justitiemi­nistrar i Luxemburg.

Både Johansson och inrikesmin­ister Anders Ygeman (S) har de senaste åren träffat en rad marockansk­a myndighets­företrädar­e för att trycka på. Ett avtal om gatubarnen skrevs mellan Sverige och Marocko i maj i fjol. VAD SOM HÄNDER med ungdomarna när de väl återvänt är en annan sak.

– Det är ju Marockos ansvar för sina egna medborgare. Samtidigt så vet vi att en del av de ungdomar som befinner sig här har sina familjer i Marocko och man kan inte skicka tillbaka någon som är underårig utan att det finns ett mottagande, betonar Johansson.

– Men är man en vuxen man så får man helt enkelt klara sig själv i sitt eget hemland, säger justitiemi­nistern.

 ??  ?? NÖJD. Morgan Johansson
NÖJD. Morgan Johansson

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden