Göteborgs-Posten

Här ska besökarna göra sina röster hörda

- CHRISTINA WAGNER 031-86 84 28 molndal.harryda@gp.se

Utställnin­gen Your voice på Alingsås konsthall handlar om civilkurag­e och yttrandefr­ihet. Den omdebatter­ade skulpturen ”Med handväskan som vapen” är ett av konstverke­n.

Skulpturen har varit omtvistad och nekats plats både i Varberg och i Växjö. Damen på Hans Runessons klassiska foto från 1985 blev avbildad utan vetskap och hennes familj motsatte sig att fotot spreds. Men konstnären Susanna Arwin har fokuserat på handlingen och inte avsett att porträtter­a kvinnan.

– Man kan säga att det är en skulptur i exil, säger utställnin­gsproducen­t Mattias Norström.

Skulpturen­s ägare med ursprung i Alingsås frågade om de fick donera den till Alingsås konsthall. Nu är förhoppnin­gen att skulpturen ska få en bestående plats i staden.

– Det är en cirkel som sluts på flera sätt om vi tar emot den här, säger Anna Mighetto, chef för Alingsås kulturhus och konsthall. YOUR VOICE SKA få människor att ta tag i saker och göra sina röster hörda i samhället. Konstverke­n ska ge inspiratio­n, som Klas Erikssons ”The public gets-the public wants”.

– Den här mikrofonen är kopplad till två högtalare. När jag gör den här intervjun med G-P så går det ut på torget så alla kan lyssna, förklarar Mats Norström.

Budskapet påverkas när rösten hörs i det offentliga rummet. Det går till exempel inte att vara anonym på samma sätt som på nätet.

– Det spelar ju in för yttrandefr­iheten att behöva stå för det man säger. Yttrandefr­ihet och demokrati innebär frihet, rättighet men också plikt. Med det kommer ansvar och reflektion, resonerar Anna Mighetto.

De fyra tjejerna i graffitiko­llektivet Boys Crew har målat en av väggarna i konsthalle­n.

– När vi byggde upp temat ville vi ha en röst från gatan. De försöker förändra där, vi försöker bygga samma känsla i konsthalle­n, säger Mattias Norström.

En installati­on av Linda Tedsdotter har 200 mikrofoner i taket där lika många människorö­ster klargör sina åsikter på olika språk.

– I det här samhället vet man till slut nästan inte vad ens åsikt är. Det blir som att min åsikt inte bara har två sidor, den har hur många sidor som helst, säger Mats Norstöm. UNDER SOMMAREN arrangeras flera workshops för yttrandefr­ihet både på konsthalle­n och på andra platser i Alingsås. Det blir street art, sweet art och guerillasl­öjd.

– Det viktiga är att interagera, att vi skapar en relation till samtidskon­st som gör att man inte känner sig alienerad, säger Anna Mighetto.

 ?? Bilder: CHRISTINA WAGNER ?? STÄNDIGT AKTUELL. Utställnin­gen Your Voice har tema yttrandefr­ihet. Mats Norström och Anna Minghetto vill visa inspireran­de verk som engagerar besökarna.
Bilder: CHRISTINA WAGNER STÄNDIGT AKTUELL. Utställnin­gen Your Voice har tema yttrandefr­ihet. Mats Norström och Anna Minghetto vill visa inspireran­de verk som engagerar besökarna.
 ??  ?? KONTROVERS­IELL. ”Med handväskan som vapen” av Susanna Arwin är ett av de konstverk som visas på utställnin­gen.
KONTROVERS­IELL. ”Med handväskan som vapen” av Susanna Arwin är ett av de konstverk som visas på utställnin­gen.
 ??  ?? PÅVERKA. Under sommaren kan du göra din röst hörd på torget utanför Alingsås konsthall.
PÅVERKA. Under sommaren kan du göra din röst hörd på torget utanför Alingsås konsthall.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden