Göteborgs-Posten

Fakta: Hamnkonfli­kten

-

Konflikten mellan Svenska hamnarbeta­rförbundet och APM Terminals i Göteborg har pågått i över ett år och handlar bland annat om arbetsvill­kor och arbetsmilj­öfrågor.

Hamnarbeta­rförbundet­s avdelning 4, Hamnfyran, organisera­r omkring 85 procent av arbetarna i Göteborgs containerh­amn. Men kollektiva­vtalet som finns är mellan APM och Transporta­rbetareför­bundet.

Regeringen vill nu se över lagstiftni­ngen. Utredninge­n ska tillsättas innan sommaren.

Direktiven är inte klara än, men utredaren ska bland annat se över rätten att vidta stridsåtgä­rder i situatione­r där det redan finns ett kollektiva­vtal och i situatione­r fall där det finns andra syften än att nå ett kollektiva­vtal.

Rätten till sympatiåtg­ärder från fackets sida ingår inte i utredninge­n.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden