Göteborgs-Posten

SKF och Lindex väljer bort hamnen

- GÖTEBORGS HAMN TOBIAS SVENSSON tobias.svensson@hn.se

Nu aviserar flera företag att de tröttnat på konflikten i hamnen. SKF skeppar redan en stor del av produktion­en via Tyskland och Nederlände­rna i stället. Lindex tillhör också dem som väljer andra hamnar.

Att konflikten mellan APM Terminals och Hamnarbeta­rförbundet får konsekvens­er för de företag som använder hamnen för export och import är inget nytt. Men under ett pressmöte på Västsvensk­a handelskam­maren gick flera företag öppet ut med att de nu väljer andra hamnar i stället.

– För oss som är ett Göteborgsf­öretag, och har varit det i hundra år, är det väldigt tråkigt att vi har den här hamnen och så kan vi inte använda den, säger Theo Kjellberg, presschef på SKF. ENLIGT HONOM har SKF tidigare skeppat ut 30 procent av sin Göteborgsp­roduktion via hamnen. På grund av konflikten fraktas merparten av godset redan nu med lastbil till andra hamnar och framöver kommer det att gälla hela exporten.

– Vi har styrt om så att allt ska gå via Hamburg, Rotterdam och Bremen, säger Theo Kjellberg. LINDEX HÖR OCKSÅ till de företag som på senare tid valt bort Göteborgs hamn till förmån för hamnarna i Varberg och Malmö. De senare har dock avsevärt lägre kapacitet, och även Lindex sneglar därför mot hamnarna på kontinente­n.

– Cirka 90 procent av vårt flöde går via Göteborg. Då är det väldigt viktigt att det finns en fungerande hamn här. Långsiktig­t får vi titta på om Göteborg är rätt läge för vårt produktion­scenter, säger Maria Fransson, transportc­hef på Lindex.

Kemi- och färgtillve­rkaren Akzo Nobel, hör också till de som reagerar. Tidigare har kemikalier från deras fabrik i Örnsköldsv­ik fraktats med tåg till Göteborgs hamn. Den biten går nu till Gävle i stället, och även vad gäller produktion­en från fabrikerna i Bohus och Stenungsun­d letar man efter alternativ­a hamnar. – DET ÄR nästan absurt att vi har en stor exportindu­stri och en jättebra hamn som är Nordens största och så blir den inte en konkurrens­fördel, säger Lars Andersson, Nordendire­ktör på Akzo Nobel.

”För oss som är ett Göteborgsf­öretag ... är det väldigt tråkigt att vi har den här hamnen och så kan vi inte använda den” THEO KJELLBERG, presschef på SKF ”Det är nästan absurt att vi har en stor exportindu­stri och en jättebra hamn som är Nordens största och så blir den inte en konkurrens­fördel” LARS ANDERSSON, Nordendire­ktör på Akzo Nobel

 ?? Arkivbild: BJÖRN LARSSON ROSVALL ?? MISSNÖJET JÄSER. Företagen är inte glada över de ständiga konflikter­na i Göteborgs hamn.
Arkivbild: BJÖRN LARSSON ROSVALL MISSNÖJET JÄSER. Företagen är inte glada över de ständiga konflikter­na i Göteborgs hamn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden