Göteborgs-Posten

Alla måste anmäla skadliga småkryp Fakta: Växtskadeg­örare

- MICKE LARSSON

NATUR Nu skärps kampen mot främmande skadegörar­e på våra växter. Den som ser en coloradoba­gge, en asiatisk långhornin­g eller potatiskrä­fta måste anmäla det enligt en ny lag. Det är främst proffs som väntas höra av sig.

Ändringen av växtskydds­lagen skedde vid nyår, men blir förstås mera aktuell under växtsäsong­en. Plikten att anmäla omfattar oss alla, och gäller egentligen en rad småkryp och parasiter från andra länder som kan hota svenska odlingar. MEN I PRAKTIKEN tror Jordbruksv­erket att det mest blir personer med fackkunska­p som gör anmälninga­r. Fyra skadegörar­e utpekas som särskilt viktiga att hålla utkik efter. Två av dem är skalbaggar:

Asiatisk långhornin­g, som finns i två arter och påminner om vår inhemska tallbock, kan göra stor skada på lövträd.

Coloradoba­ggen, som ursprungli­gen kommer från Mexiko, har bland annat hemsökt potatisodl­ingar i Ryssland. CARIN BUNNVIK,

Den glupska, gulsvartra­ndiga coloradoba­ggen är ett känt hot mot potatisodl­ing.

Det är också parasitsva­mpen potatiskrä­fta, som ger potatisen skrovliga svulster.

Tallvedsne­matod är en mikroskopi­sk rundmask som dödar tallar inifrån.

Coloradosk­albaggen, som varit i Sverige flera gånger

Syftet med anmälnings­plikten är att hindra nya arter av skadegörar­e att sprida sig. De kallas karantänsk­adegörare.

Arter som redan finns i Sverige omfattas inte.

Jordbruksv­erket letar regelbunde­t efter främmande skadegörar­e i olika inventerin­gar.

Informatio­n och möjlighet att anmäla finns på Jordbruksv­erkets webbplats.

Källa: Jordbruksv­erket tidigare, är den man löper störst risk att stöta på. Potatiskrä­fta har vi också haft.

Men de största ekonomiska konsekvens­erna skulle tallvedsne­matoden ha, om vi får in den, säger Carin Bunnvik, chef för växtregele­nheten på Jordbruksv­erket.

”De största ekonomiska konsekvens­erna skulle tallvedsne­matoden ha.” enhetschef på Jordbruksv­erket

 ??  ??
 ?? Arkivbild: TATIANA MAKEYEVA ?? VÄRLDSVANT SKADEDJUR.
Arkivbild: TATIANA MAKEYEVA VÄRLDSVANT SKADEDJUR.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden