Göteborgs-Posten

AF söker pengar efter varsel

-

EKONOMI: Regeringen har gett Arbetsförm­edlingen i uppdrag att ansöka om 40 miljoner kronor ur Europeiska fonden för justering för globaliser­ingseffekt­er (EGF). Pengarna ska gå till insatser som underlätta­r för personer som varslades från Ericsson år 2016 att gå vidare till ett nytt arbete.

– Vi utgår ifrån att vi får de här pengarna. Arbetsförm­edlingen börjar arbetet med att få i gång insatser redan nästa månad, säger Mikael Damberg (S), närings- och innovation­sminister.

EGF kan dela ut medel när företag varslar över 500 anställda. Den finns till för att stödja arbetstaga­re som har blivit uppsagda eller egenföreta­gare vars verksamhet har upphört till följd av globaliser­ing. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden