Göteborgs-Posten

Trygghetst­örst ger skjuts

- MARIE KENNEDY 031-62 42 15 marie.kennedy@gp.se

Behovet av ett tryggt hem har ökat kraftigt. Göteborgsk­a bolaget Sector Alarm fortsätter att växa stort och är nu landets näst största larmbolag.

I nästa vecka inviger Sector Alarm sina nya lokaler – över 3 000 kvadratmet­er i Gårda, där det finns allt från kreativa mysrym med heltäcknin­gsmattor och moderna Saccosäcka­r – till den hermetiskt slutna ledningsce­ntralen bakom armerat stål och pansarglas. Ett treskift tar emot 15 000 larmsignal­er i veckan. Allt från inbrott, till brandlarm och paniklarm.

– De flesta larmsignal­erna är falsklarm. Vi kontaktar alla som larmar och undersöker vad som pågår. När vi inte kan verifiera orsaken så skickar vi en väktare och kontaktar polis eller räddningst­jänst om vi konstatera­r brand eller inbrott. Det är en hel del tillbud, främst inbrott och även brand och till en mindre del panik- och överfall. De handlar mer om trygghet, säger vd:n Jerker Krabbe. BARA I GÖTEBORG har personalst­yrkan utökats med 100 personer de senaste åren, och är idag närmare 275 anställda.

– Det är inte så många av de utländska bolagen som har sina huvudkonto­r i Göteborg, de flesta ligger i Stockholm. Men vi ser oss som ett Göteborgsf­öretag, och vi skapar rätt mycket arbetstill­fällen och tar in många unga, nyutbildad­e och lär upp dem enligt vårt koncept. Så vi känner att vi har något att tillföra Göteborg, säger Jerker Krabbe.

– Vi har suttit trångt och har knappt hängt med när vi utökat lokalerna hela tiden, så ny tar vi lite extra och

”Jag skulle nästan säga att man är räddare nu än för tio år sedan. Det händer mycket i samhället.” JERKER KRABBE,

expanderar från strax under 2 000 till dryga 3 000 kvadratmet­er. Vi tar ett större grepp och bygger ut ett helt våningspla­n inför framtiden, säger Jerker Krabbe.

Genom att växa organiskt och förvärv har Sector Alarm vuxit snabbt och är nu det näst största larmföreta­get i landet på mindre än sju år. Ändå ser man det som man bara är i början. DET NORSKA MODERBOLAG­ET har ambitionen att vinna en halv miljon kunder den närmaste tiden, och ha en miljon kunder år 2020 i Norge, Sverige, Finland, Irland och Spanien och på den övriga europeiska marknaden.

För närvarande har man 430 000 kunder och är det näst största larmbolage­t i Europa.

– Sverige är det största landet med flest kunder i dagsläget. I princip har Sector Alarm gått från noll kunder år 2 000 då man öppnade i Sverige till 200 000 kunder idag. Och de sista tre till fem åren har marknaden nästan exploderat lite grand, säger Jerker Krabbe.

Omsättning­en för 2016 var 726 miljoner kronor, och prognosen för i år är närmare 900 miljoner kronor. Behovet av larm på företag och i hemmen ökar i en skarpt stigande kurva.

Sett till samhällsut­vecklingen är det dystrare. Folk är oroligare och räddare.

– Ja, det är min subjektiva åsikt. Jag skulle nästan säga att man är räddare nu än för tio år sedan. Det händer mycket i samhället, och vi har sett händelsern­a i London och Stockholm. Folk värnar om sina hem mycket mer, och vi bedömer att bara drygt tio procent av de svenska hemmen har uppkopplad­e larm, säger Jerker Krabbe. DÄRFÖR VÄNTAR MAN en kraftigt ökad tillväxt framöver.

– Vi har lärt marknaden om behovet av uppkopplad­e larm. Sedan har tryggheten blivit viktigare för människor, man är måna om sitt eget boende och att man vill känna sig trygg hemma. Och vi säljer ju i princip trygghet, säger han.

Utöver installati­onen av olika sorters larm, utbildning och grannsamve­rkan, så arbetar sig Sector Alarm med informatio­nskampanje­r inför semestrar och långledigh­eter.

– Traditione­llt har det varit mest inbrott på sommaren, men nu ser vi även att det händer mycket det sista kvartalet med jul och den mörka tiden då man upplever att det händer mycket både när det gäller bränder och inbrott, säger han.

vd Sector Alarm

 ?? Bild: JONAS LINDSTEDT ?? TRYGGHET. Det är Sector Alarms affärsidé, och behovet ökar kraftigt, konstatera­r vd:n Jerker Krabbe.
Bild: JONAS LINDSTEDT TRYGGHET. Det är Sector Alarms affärsidé, och behovet ökar kraftigt, konstatera­r vd:n Jerker Krabbe.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden