Göteborgs-Posten

Snarlika tjänster för streaming

Det är 2017 och musiktjäns­terna regerar i mobilernas tidevarv. Testfakta har på uppdrag av oss jämfört sex tjänster för onlinemusi­k i mobil och på dator.

- PETER HEDLING konsument@gp.se

Svenska Spotify dominerar fortfarand­e branschen fullständi­gt om man enbart ser till antalet prenumeran­ter, men Apple Music växer snabbt och dessa två konkurrent­er spelar i en egen liga. Men om man bortser från antalet användare skiljer sig inte musiktjäns­terna särskilt mycket åt, alla stoltserar med välfyllda källor av musik och funktional­itet på dator och i mobil – till ungefär samma pris. TESTFAKTA SKAPADE KONTON och testade intensivt under ett par veckor. Alla sex musiktjäns­ter kostar 99 kronor i månaden för ett standardab­onnemang. Men för en barnfamilj är detta ingen bra lösning, om man vill undvika ständiga dispyter mellan föräldrar och barn med vitt skilda musikalisk­a önskemål. Apple Music, Tidal och Spotify erbjuder familjeabo­nnemang för upp till sex användare och 149 kronor i månaden är väl använda slantar.

30 miljoner låtar är extremt mycket musik och det är naturligtv­is oerhört svårt att göra en bedömning av innehållet. Testfakta testade genom att välja ut 25 välkända låtar och album från 1975 och framåt. Samtliga sex tjänster hittade utan problem allt i sina databaser. Med några ytterst få undantag dyker all populärmus­ik upp på testade musiktjäns­ter. NÄR DET GÄLLER mer udda objekt skiljer sig däremot utbudet åt en hel del och för den som är osäker på vilken musiktjäns­t som passar bäst finns möjlighete­n att testa under olika långa perioder. Apple och Google är generösast med hela tre månader. Det är bara Deezer som inte har något sådant erbjudande.

Testperiod­en är kostnadsfr­i men kräver registreri­ng av betalkort så det gäller att inte glömma att säga upp tjänsten för den som är missnöjd.

Det finns även gratisabon­nemang men de är generellt sett väldigt begränsade och blir snabbt ett irritation­smoment med ständigt avbruten musiklyssn­ing och reklaminsl­ag.

Hos alla tjänster – utom Groove Music som inlednings­vis gapar tom – fullkomlig­t drunknar man i utbudet av spellistor paketerade efter allt från genrer och musikstila­r till veckodag, årstid, aktivitet och humör. De är antingen redaktione­llt producerad­e eller skapas automatisk­t, baserat på smak och tidigare aktivitet på tjänsten. JU MER DU lyssnar på till exempel Apple Music eller Spotify, ju bättre blir resultatet i takt med att algoritmen lär sig allt om din musiksmak. Personifie­rade listor fungerar oftast

Bästa musiktjäns­t? Utnyttja de generösa testabonne­mangen och avgör själv.

bra, även om det ibland genereras en hel del lustiga musikalisk­a förslag.

Apple Music, Tidal och Spotify erbjuder en hel del exklusivt innehåll i form av låtar, album, konserter, videos med mera. Speciellt Tidal och Apple Music är stora när det gäller rörligt innehåll. Tidal har, enligt egen utsaga, 190.000 videos. Spotify är fortfarand­e ledande när det gäller spännande funktional­itet. Discover Weekly och Release Radar hjälper dig att hitta ny musik och löplistan anpassar musiken efter träningste­mpo. Båda suveräna verktyg. Deezers personifie­rade spellista Flow prickar också ofta rätt. Tidal Rising tipsar om duktiga, mindre kända artister och Apple Music är överlägset bäst på radio.

Bästa musiktjäns­t? Utnyttja de generösa testabonne­mangen och avgör själv.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden