Göteborgs-Posten

Biluthyrar­e får fler klagomål

-

HYRBIL: Antalet klagomål mot europeiska biluthyrar­e har ökat de senaste åren. Enligt statistik från European Consumers Network, ECC, kontaktade­s deras nordiska kontor av 367 missnöjda kunder under fjolåret. En ökning med 40 procent jämfört med 2014.

Det främsta missnöjet gäller att bilen blev dyrare än konsumente­n tänkt sig på grund av extra tilläggsfö­rsäkringar. Efterdebit­eringen av skador, är ett annat stort problem enligt ECCstatist­iken.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden