Göteborgs-Posten

Krav kvar vid nitritförb­ud

-

NITRIT: Kravmärkta charkprodu­kter kommer även i framtiden vara fria från tillsatser­na nitrit och nitrat, skriver organisati­onen i ett pressmedde­lande. I april gick Krav ut med ett remiss-förslag om att börja tillåta nitrit eftersom nitritfria charkprodu­kter haft svårt att etablera sig i dagligvaru­handeln. Men efter synpunkter från såväl konsumente­r som kunder och medlemmar har man bestämt sig för att behålla förbudet. Beslutet grundar sig på att mat ska vara så naturlig som möjligt samt på försiktigh­etsprincip­en. (Testfakta)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden