Göteborgs-Posten

Inga pengar för maststörni­ng

- URBAN TJERNBERG

Sabotaget mot Häglaredsm­asten utanför Borås gjorde att kvinnan inte kunde använda bredbandet utan tvingades åka till anhöriga för att läsa e-post och betala räkningar. Men ARN avslår kraven på ersättning. I sin anmälan begär kvinnan att Telia Sonera ska stå för ett internetab­onnemang under 18 månader samt betala resekostna­der på sammanlagt 1 425 kronor eftersom det tog 47 dagar att åtgärda mast-felet. Bolaget motsätter sig kraven och anser att sabotaget utgör ett så kallat force majeure och att det fanns säkerhetsr­isker som måste åtgärdas innan reparation­en av masten kunde inledas. Enligt nämnden utgör händelsen force majeure och man ifrågasätt­er heller inte bolagets uppgifter om svårighete­rna att åtgärda felet vilket medförde att driftstörn­ingarna varade en dryg månad. Kraven avslås – men att det står kvinnan fritt att godta erbjudande­t om en ”goodwill-ersättning” på 1 500 kronor som Telia Sonera erbjudit.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden