Göteborgs-Posten

Fick ångra köp trots luktspridn­ing

- URBAN TJERNBERG

Skövdeföre­taget ansåg att den jacka som kunden skickat tillbaka hade en ”stark ladugårdsl­ukt” och ville inte låta köparen ångra internetin­köpet. Men ARN vars ledamöter också undersökt och luktat på jackan ger kunden rätt. Anmälaren köpte jackan för 699 kronor men upptäckte vid första provningen att den var för liten. Han lade omgående tillbaka den i plastpåsen, placerade den i företagets bruna paketkuver­t och skickade tillbaka jackan. Enligt klädföreta­get spreds en påträngand­e lukt av ladugård när paketet öppnades. Varorna var inte i ”väsentligt oförändrat skick” och plagget kunde inte hängas bland övriga varor för försäljnin­g.

ARN konstatera­r att kunden har rätt att ångra köpet inom 14 dagar från leveransen även om varan använts. Däremot kan en värdeminsk­ning bli aktuell. Efter undersökni­ng anser nämnden inte att det finns någon lukt som föranleder bolaget rätt till avdrag för sådan minskning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden