Göteborgs-Posten

May behåller järngänget i regeringen

- ELLA SUNDSTRÖM TT

Theresa Mays parti Tories ska bilda regering trots valnederla­get, säger hon efter att ha fått klartecken från drottninge­n. Och hon behåller de ministrar som sitter på nyckelpost­er. Men opposition­spartierna dömer ut den brittiska premiärmin­istern efter det dramatiska valet. Valresulta­tet beskrivs som katastrofa­lt för May och hennes Tories, men tillsamman­s med nordirländ­ska DUP har man nu fått en majoritet. Theresa May har träffat drottninge­n och fått klartecken för en ny regeringsb­ildning.

Hennes kansli har enligt brittiska medier meddelat att hon tänker behålla finansmini­ster Philip Hammond och utrikesmin­ister Boris Johnson. Inrikesmin­ister Amber Rudd sitter kvar, liksom försvarsmi­nister Michael Fallon och ”brexitmini­stern” David Davis. MAY SÄGER I ett kort tal att hon kommer att forma en regering som skapar stabilitet, som leder Storbritan­nien ut ur EU.

– Vad det här landet behöver mer än någonting annat är enighet. Bara de konservati­va och unionistpa­rtiet (DUP) kan ge det, säger hon. – Nu är det dags att börja arbeta. Opposition­spartierna är dock inte lika optimistis­ka.

– Hon har satt sitt parti framför sitt land, hon borde skämmas, säger Liberaldem­okraternas ledare Tim Farron.

Hans parti har för några år sedan suttit i koalition med Mays Tories, men nu säger Farron att ”ingen deal är bättre än en dålig deal”.

Labour-ledaren Jeremy Corbyn är också sugen på makten.

– Vi väntar på att tjäna landet, säger opposition­sledaren till medier i London, uppenbarli­gen menande att Labour borde bilda regering.

Han manade också tidigt i går morse att Theresa May att lämna premiärmin­isterposte­n.

– Jag tycker att det är tillräckli­gt för att hon ska lämna plats åt en regering som verkligen represente­rar folket i det här landet.

NÄR MAY ÖVERRASKAN­DE utlyste nyval i slutet av april pekade mätningarn­a på att Tories skulle få ett starkare stöd, men under valkampanj­en har opinionsun­dersökning­ar visat hur hennes stöd stadigt sjunkit.

När bara ett mandat kvarstår av de totalt 650 står det klart att regerande Tories fortfarand­e är det största partiet med 318 platser mot Labours 261. För att få majoritet i parlamente­t krävs 326 mandat.

Resultatet innebär att Theresa Mays försök att få folkets stöd kring EU-utträdet, brexit, har misslyckat­s.

Och även om May nu lyckas med en regeringsb­ildning har hon en stormig resa framför sig. Tories plus nordirländ­ska DUP är överens om mycket, men Labour kallar ett sådant samarbete en ”kaoskoalit­ion”.

Å andra sidan får Labours regeringsa­mbitioner mycket svårt – partiet plus SNP plus Liberaldem­okraterna når inte ens tillsamman­s upp till Tories antal mandat.

 ?? Bild: MARKUS SCHREIBER ?? SVÅRT LÄGE . Även om Theresa May nu lyckas med en regeringsb­ildning har hon en stormig resa framför sig efter valnederla­get.
Bild: MARKUS SCHREIBER SVÅRT LÄGE . Även om Theresa May nu lyckas med en regeringsb­ildning har hon en stormig resa framför sig efter valnederla­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden