Göteborgs-Posten

Hård brexit kan vara död för May

-

STORBRITAN­NIEN: ANALYS Inför valet lovade Theresa May styrka och stabilitet och varnade för en koalition av kaos. Nu är villkoren annorlunda. Utan egen majoritet måste hon samarbeta och tvingas högst troligt kompromiss­a om brexit. Med flest platser i det brittiska parlamente­t kunde Theresa May ha suttit kvar som premiärmin­ister till 2020. Ändå valde hon i april att utlysa ett nyval för att stärka sin ställning politiskt och inför förhandlin­garna med EU om ett utträde ur unionen.

Ett gynnsamt opinionslä­ge gav förhoppnin­gar om en jordskreds­seger, men de kom på skam. När vallokaler­na stängde i torsdags kväll visade redan den första vallokalsu­ndersöknin­gen åt vilket håll det lutade, ett svidande bakslag.

Den magiska gränsen för egen majoritet är 326 platser. De konservati­va fick 318, medan det största opposition­spartiet Labour ökade till 261.

”Vi sköt oss själva i huvudet”, kommentera­de en konservati­v politiker i går morse. Tidningar hade rubriker på förstasido­rna som: ”Mays stora spel misslyckad­es” och ”Mayday”. LABOURS JEREMY CORBYN uppmanade May att avgå och var beredd att ta över. Det skotska nationalis­tpartiets ledare Nicola Sturgeon sa: ”Premiärmin­istern har förlorat all trovärdigh­et.” Även inom Mays eget parti höjdes röster av tvivel.

I en intervju senare i går bad Theresa May kolleger som mist sina platser om ursäkt och vill reflektera över partiets framtid, sa hon. Men, intygade hon vid ett möte med drottninge­n, som ledare för det största partiet tänker hon fortsätta att leda landet ”i en kritisk tid”.

Hon tänker söka samarbete med sina vänner och allierade, särskilt nordirländ­ska Demokratis­ka unionistpa­rtiet, DUP, förklarade hon. Det ger ett möjligt tillskott på ytterligar­e tio mandat, och övervikt vid omröstning­ar i underhuset.

Labour, liberaldem­okraterna och det skotska nationalis­tpartiet kommer bara upp i 308 mandat.

Om det rör sig om en formell koalition eller ett lösare samarbete är än så länge oklart. DUP:s partiledar­e Arlene Foster sa i går: ”Det kommer att bli svårt för henne att överleva”, med syftning på May och hennes roll som regeringsc­hef.

Men senare var hon positiv till att prata med det konservati­va partiet hur det är möjligt att skapa stabilitet. De kontaktern­a väntas börja efter helgen. Vad det leder till återstår att se.

Men det kommer alldeles säkert inte utan eftergifte­r. DUP är till exempel emot en ny gräns mellan republiken Irland och Nordirland, så som det var under den blodiga konflikten som slutade med långfredag­suppgörels­en för 19 år sedan. Motsättnin­garna är långt ifrån borta, och en nya gränshinde­r riskerar ge nytt bränsle åt konflikten mellan katoliker och protestant­er, mellan republikan­er och unionister. THERESA MAY HAR hotat med en hård brexit, att lämna EU utan ett avtal. Det skulle troligen leda till att EU anser att den yttre gränsen mot Storbritan­nien måste skyddas. Det är svårt att tro att Arlene Foster skulle gå med på det.

Utanför kabinettsb­yggnaden i London igår demonstrer­ade veteraner som stridit på Nordirland och ansåg att de var orättvist behandlade för att ha gjort sin plikt.

– Om en sida får förlåtelse måste den andra också få det, sa Tony Lowell.

Bakom veteranern­a protestera­nde en kvinna i ett stort Theresa May-huvud och vid en gravsten. En hård brexit är död, stod det.

Nordirland har många oläkta sår som gör ont och kan inflammera­s igen. Brexit har beskrivits som det största geopolitis­ka skiftet i Storbritan­niens historia

Theresa May står onekligen inför stora utmaningar och kompromiss­er.

 ??  ??
 ??  ?? PROTEST. En kvinna i Theresa May- huvud utanför det brittiska kabinettet i går, med budskapet: En hård brexit är död.
PROTEST. En kvinna i Theresa May- huvud utanför det brittiska kabinettet i går, med budskapet: En hård brexit är död.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden