Göteborgs-Posten

Ett kortvarigt krig som SEXDAGARSK­RIGET: 50 ÅR SEDAN MEN LIKA AKTUELLT I DAG

-

tillhör en av det palestinsk­a Jerusalems äldsta och mest ansedda släkter – och minns hur grannar tog sin tillflykt till familjens stora hus under kriget 1967.

– Kriget var ett förödmjuka­nde nederlag. Och en politisk och kulturell chock. Vi trodde aldrig att israelerna skulle stanna i 50 år, vi trodde de skulle dra sig tillbaka som efter Suezkriget 1956, säger Mahdi Abdul Hadi, 73, publicist och historiker.

– Under de senaste 30 åren har jag arbetat för dialog och en tvåstatslö­sning. Vi måste inse att vi inte kan bli kvitt dem, de måste inse att de inte kan bli kvitt oss. Vi kan börja här genom att dela Jerusalem, säger han.

– Den israeliska fredsrörel­sen har tystnat. I dag är israelerna nöjda med den nuvarande situatione­n, men den kan inte vara för alltid, säger han.

”Kriget var ett förödmjuka­nde nederlag. Och en politisk och kulturell chock. Vi trodde aldrig att israelerna skulle stanna i 50 år.”

HAN BESKRIVER HUR palestinie­rna på 1960-talet satte sitt hopp till den egyptiske presidente­n Gamal Abdel Nasser, arabvärlde­ns store hjälte som ledde kampen mot Israel och manade till pan-arabism, arabisk enighet.

Egyptens sammanbrot­t i sexdagarsk­riget blev en prestigefö­rlust som varken Nasser eller hans ideologi hämtade sig ifrån.

Den israeliske historiker­n Guy MAHDI ABDUL HADI,

publicist och historiker.

Laron, som nyligen gav ut en uppmärksam­mad bok om sexdagarsk­riget, säger att den arabiska förlusten 1967 bidrog till den radikala islamismen­s frammarsch i arabvärlde­n.

– På 1960-talet kämpade två ideologier om herravälde­t i arabvärlde­n, Nassers arabiska socia-

 ??  ?? ÖVERLÄGSEN STYRKA.
ÖVERLÄGSEN STYRKA.
 ?? Bilder: AP ?? Israeliska soldater på väg att inta den jordanska delen av Jerusalem. General Moshe Dayan på en pressträff i Tel Aviv. Israeliska pansarford­on under erövringen av Sinai.
Bilder: AP Israeliska soldater på väg att inta den jordanska delen av Jerusalem. General Moshe Dayan på en pressträff i Tel Aviv. Israeliska pansarford­on under erövringen av Sinai.
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden