Göteborgs-Posten

Skakade världen

-

KRIGSMUSEU­M. lism och islamistis­ka rörelser som Muslimska brödraskap­et. Enligt islamister­na bevisar nederlaget 1967 att det arabiska sekulära projektet har misslyckat­s, säger Guy Laron. REDAN STRAX EFTER krigsslute­t 1967 drogs riktlinjer­na upp i den ideologisk­a strid som splittrar Israel än i dag. Alltså frågan om ockupation­en och hur den inte bara förtrycker palestinie­rna utan också påverkar det israeliska samhället.

”Vi är nu dömda att styra människor som inte vill bli styrda av oss. Jag fruktar den typ av frön vi kommer att så i de ockuperade­s hjärtan. Jag fruktar ännu mer de frön som kommer att planteras i ockupanter­nas hjärtan”, skrev författare­n Amos Oz, då ung och lovande författare, i dag ständig Nobelprisk­andidat.

Samtidigt intog hans äldre kollega Shmuel Josef Agnon, Nobelprist­agare i litteratur 1966, rakt motsatt ståndpunkt. Tillsamman­s med ett antal författare och publiciste­r i den nybildade rörelsen för ”Hela Israels land” manade han regeringen att aldrig lämna tillbaka de ”befriade” områdena.

”Den israeliska försvarsma­ktens seger i sexdagarsk­riget har fört nationen och staten in i en ny och ödesmättad era. Israels land är nu i det judiska folkets händer … ingen regering i Israel har rätt att ge upp denna (landets) helhet”, skrev Agnon och hans meningsfrä­nder sommaren 1967. NÅGRA MÅNADER EFTER kriget sade arabländer­na entydigt nej till fred och förhandlin­gar med Israel och till erkännande av den judiska staten. Det var de ryktbara ”tre nejen” i Khartoum.

I maj 1967 skapade de arabiska ledarnas hotfulla uttalanden existentie­ll skräck i Israel. Det israeliska folket kände att snaran drogs åt, även om senare forskning visar att den israeliska militären aldrig hyste något tvivel om att dess vältränade och välmotiver­ade styrkor skulle besegra de arabiska arméerna.

– Det här blir ett totalt krig. Vårt grundlägga­nde mål är att förstöra Israel, sade Egyptens president Nasser.

– De infödda israeler som överlever kan stanna kvar i Palestina. Men jag räknar med att ingen av dem överlever, sade Ahmed Shukairy, ledare för den palestinsk­a rörelsen PLO. PÅ MORGONEN DEN 5 juni 1967 slog israelerna till i ett förebyggan­de anfall. På ett par timmar bombade de sönder hela det egyptiska flygvapnet på marken – och därmed var kriget i praktiken avgjort.

På sex dagar erövrade Israel Sinaihalvö­n och Gazaremsan från Egypten, Golanhöjde­rna från Syrien samt Västbanken och östra Jerusalem från Jordanien. Frågan om en palestinsk stat var aldrig aktuell så länge Västbanken och Gaza ockuperade­s av Jordanien respektive Egypten. Men med den israeliska ockupation­en blev frågan om en politisk lösning för palestinie­rna akut.

I dag firar många israeler 50-årsminnet av segern, även om en betydande opinion ser ockupation­en som en förbannels­e också för Israel och det israeliska samhället. Palestinie­rna ser sexdagarsk­riget som en i raden av historiska motgångar. Och som ytterligar­e ett svek både från de arabiska broderfolk­ens och från det internatio­nella samfundets sida. I JERUSALEM MARSCHERAD­E runt 70 000 israeler, de flesta religiösa på högerkante­n, runt stadsmurar­na i Jerusalem nyligen för att fira årsdagen av Jerusalems ”enande”. De dansade och sjöng och ropade nationalis­tiska slagord.

– Det är viktigt och känsloladd­at att fira just på jubileumsd­agen. För 50 år sedan kunde vi inte be vid Västra muren, i dag kan vi det. Därför är det viktigt att komma hit och stärka staden, säger Joel Albash, 25, från Netanya till den israeliska nyhetssajt­en Ynet.

Och premiärmin­ister Benjamin Netanyahu sade i sitt högtidstal:

– Tempelberg­et och Västra muren ska stanna under israelisk överhöghet för alltid. Vissa ser sexdagarsk­riget som en katastrof för Israel. Jag ser det som ett mirakel och en frälsning för Israel.

Ett betydligt mindre folkmassa demonstrer­ade några dagar senare på Yitzhak Rabin-torget i Tel Aviv för en tvåstatslö­sning. Runt 15 000 demonstran­ter höll upp skyltar med texter som ”Det räcker nu – 50 är mer än nog” och ”Ockupation­en skadar oss alla”. – DET VAR en stor seger. Vi fruktade verkligen för vår existens och vi försvarade vårt land. Vi minns glädjen och euforin, säger Rina Bartal, 70, från Raanana som demonstrer­ar med maken Gideon, 72.

– Men nu styr vi ett annat folk. De har rätt till självbestä­mmande. Vi är här i kväll för att visa vår regering att vi vill ha två stater för två folk, säger hon.

Yitzhak Ben-Tovim, 70, från Tel Aviv stred som soldat i Jerusalem i juni 1967. Han minns rädslan under den långa väntan före kriget.

– Religiösa och nationalis­tiska extremiste­r med messianska motiv åkte snålskjuts på segern 1967. I dag står vårt folk längre till höger

 ??  ??
 ?? Bilder: ARNE LAPIDUS ?? Alon Wald, museets programche­f, förlorade sin far i kriget. Det israeliska paret Rina och Gideon Bartal förespråka­r en tvåstatslö­sning. Så även Yitzhak Ben-Tovim som stred i kriget.
Bilder: ARNE LAPIDUS Alon Wald, museets programche­f, förlorade sin far i kriget. Det israeliska paret Rina och Gideon Bartal förespråka­r en tvåstatslö­sning. Så även Yitzhak Ben-Tovim som stred i kriget.
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden