Göteborgs-Posten

Fängelse för norsk huskapare

- TT-NTB

NORGE En norrman som lät riva hälften av sina grannars uthus har dömts till 120 dagars fängelse, varav hälften villkorlig­t. Huskaparen hävdade att byggnaden stod till hälften på hans mark.

Tingsrätte­n för Asker och Baerum, med säte i Sandvika, anser att den 43-årige mannen gjorde sig skyldig till grov skadegörel­se. Straffet är dubbelt så strängt som vad åklagarmyn­digheten begärt.

Mannen har avtjänat halva strafftide­n. Resten av fängelsest­raffet är villkorlig­t, skriver tidningen Budstikka. KAPNINGEN ÄGDE RUM 2014, vid ett tillfälle när grannarna på Nesøya i Oslofjorde­n var bortresta. 43-åringen lejde en firma till att genomföra rivningen. När saken nådde polisen var huset redan i så dåligt skick att det bedömdes som omöjligt att rädda den halva som lämnats kvar.

Mannen lät också riva en stenmur för andra grannar.

Rätten anser enligt Budstikka att det 43-åringen gjort sig skyldig till egentligen borde ge uppemot sex månaders fängelse, men mildrar straffet eftersom den rättsliga prövningen har dröjt så länge.

Mannen ska också betala skadestånd till grannarna, sammanlagt drygt 300 000 norska kronor, plus rättegångs­kostnader.

 ?? Bild: BENDIKSBY, TERJE ?? KAPADE HUSET. Grannfejde­n på Nesøya i Norge kulminerad­e med att en 43-årig man lät riva hälften av grannarnas uthus.
Bild: BENDIKSBY, TERJE KAPADE HUSET. Grannfejde­n på Nesøya i Norge kulminerad­e med att en 43-årig man lät riva hälften av grannarnas uthus.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden