Göteborgs-Posten

Skrivregle­r minnesord

-

Ett minnesord bör vara högst 3 000 tecken inklusive mellanslag, gärna kortare. Vi förbehålle­r oss rätten att korta och redigera i texten. ålder, hemort och närmast anhöriga för den bdormtgiån­nikgannee.rMprinänst­esordet måste ha en (eller flera) underteckn­are. Bifoga gärna en bild (jpeg-format). Vi är tacksamma för att få materialet via e-post till

*LaItninlep­dromfesdso­nra,mn,

 ??  ?? namn@gp.se
namn@gp.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden