Göteborgs-Posten

Hassan Blasim möter Asmaa Azaizeh

-

LITTERATUR: Den hyllade författare­n Hassan Blasim leder i dag ett författars­amtal på litteratur­huset i Göteborg. Medverkar gör den prisade palestinsk­a poeten och kulturjour­nalisten Asmaa Azaizeh, bosatt i Haifa, och den svenske författare­n Linus de Faire, som efter vistelser i Ramallah i Palestina och i Libanon i dag bor och verkar i Amman. Dessutom deltar Hazem Kawas från Syrien, som gått Blasims skrivarkur­s för nyanlända.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden