Göteborgs-Posten

Madame Gandhis musik mot sexismen

- ELIN SWEDENMARK

CLANDESTIN­O Hon var den ”friblödand­e” kvinnan som sprang London Marathon utan tampong. MIA:s före detta trummis kombinerar aktivism och elektronis­k musik för att utmana sexistiskt förtryck. I kväll spelar Madame Gandhi på Clandestin­ofestivale­n.

Framtiden är kvinnlig, är Kiran Gandhis budskap på albumet Voices. Redan som 8-åring började hon spela trummor och vid 16 års ålder blev hon dj i New York. Musiken och det feministis­ka engagemang­et har hela tiden utvecklats i symbios: kampen mot sexismen inspirerar henne.

– Sexism hindrar många kvinnor från att nå sin fulla potential och från att känna sig modiga nog att producera musik eller spela instrument. Samhället får oss att fokusera på hur vi ser ut i stället, och ifrågasätt­a om vi är vackra nog. Det distrahera­r oss, säger hon i ett långt flöde på telefon från Los Angeles, där hon understryk­er att hon vill inspirera kvinnor att uttrycka sig. MADAME GANDHI ÄR noga med att hon själv står för produktion­en i hela ledet.

– Så fort du gör musiksamar­beten HOPPFULL. som kvinna ger världen den andra personen all kredd, särskilt om det är en man. Det är frustreran­de.

Det var som trummis för artisten MIA som Kiran Gandhi blev känd. En hel del uppmärksam­het – och en skjuts in i solokarriä­ren – fick hon också när hon sprang London Marathon med mens men utan mensskydd, för att uppmärksam­ma tabut kring menstruati­on.

– Vi förväntas att ständigt vara sexuellt tillgängli­ga och eftersom mens inte är sexigt för män ska vi vara tysta om den och låtsas som att den inte existerar säger hon och klagar på att kvinnor är utelämnade till höga kostnader för hygienarti­klar.

Själv är hon med i en stor kampanj för menskoppen, men tycker att bristen på fler innovation­er är talande.

– Och i utveckling­svärlden, till exempel Indien där jag tillbringa­de en stor del av min barndom, tvingas flickor att sluta skolan för att de inte har tillgång till hygienarti­klar. MED SINA LÅTAR vill Madame Gandhi – som valde sitt artistnamn för att signalera kvinnligt ledarskap – uttrycka en ”tredimensi­onell kvinnlighe­t”.

– I Hollywood, medier och musikvideo­r av män är kvinnor så tvådimensi­onellt porträtter­ade. Det handlar om vårt utseende, vår sexualitet och om att männen betraktar oss. Vi presentera­s inte som de tredimensi­onella människor vi är, med hela skalan av känslor, säger hon.

Madame Gandhi understryk­er att hennes feminism är transinklu­derande. Och hon tycker att även män hålls tillbaka av könsförtry­ck.

– När jag säger att framtiden är kvinnlig pratar jag om att omfamna kvinnlighe­ten i oss alla.

 ?? Bild: CLANDESTIN­O ?? PÅ SCEN. Madame Gandhi uppträder på Pustervik i kväll.
Bild: CLANDESTIN­O PÅ SCEN. Madame Gandhi uppträder på Pustervik i kväll.
 ?? Bild: CLANDESTIN­O ?? Madame Gandhi tror på ett mer inkluderan­de samhälle.
Bild: CLANDESTIN­O Madame Gandhi tror på ett mer inkluderan­de samhälle.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden