Göteborgs-Posten

Förarna i baksätet

-

En av fem kvinnor låter bli att köra på grund av negativa kommentare­r från medpassage­rare. Det står klart sedan undersökni­ngsföretag­et Yougov på uppdrag av bilproduce­nten Audi har ställt frågor till 2 000 bilförare i åldern 18 år och äldre kring uttalande som de får, och ger, i bilen. Sammanstäl­lningen visar att kvinnor oftare än män får anmärkning­ar kring sin körförmåga, och påverkas också mer negativt. Ursprunget till enkäten var att se om så kallade baksätesfö­rare påverkar körglädje. Med tanke på fraser som ”Vill du att jag parkerar åt dig?”, ”Kör inte så nära bilen framför” och ”Du är för nära kanten” konstatera­s att färden kan gå i moll och glädjen bakom ratten drabbas av soppatorsk.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden