Göteborgs-Posten

DYNAMIT LÄMNADES VID LANDVETTER

I början av maj rapportera­des om en explosion vid ett bygge vid Landvetter flygplats. Under de senaste månaderna har grävmaskin­ister hittat över 150 kilo odetonerad dynamit på platsen. Nu varnar de för stora risker – både för arbetare och för flygresenä­re

- STEFAN BJARNEFORS stefan.bjarnefors@gp.se 031-62 40 00

NYHETER: Under de senaste månaderna har över 150 stycken odetonerad­e dynamitlad­dningar påträffats i marken vid Landvetter­s flygplats – något som medfört stora risker för dem som jobbat i området.

Just nu pågår en stor utbyggnad av kontors- och logistiklo­kaler vid Landvetter flygplats. Men bygget, som det statliga bolaget Svevia ansvarar för, har kritiserat­s hårt av arbetare på platsen och mängder med avvikelser­apporter har skrivits.

Bakgrunden är att de sprängare som gjort den första bearbetnin­gen har lämnat kvar stora mängder odetonerad dynamit efter sig i bergrester­na. Grävmaskin­ister har hittat över 150 stycken så kalllade dynamitdol­or – om vardera ett kilo sprängmede­l – många med hög-explosiva tändhattar. Både oron och ilskan bland flera av arbetarna på platsen är stor. Trots upprepade påpekanden till Svevia säger de att ingen avsevärd förbättrin­g har skett.

– På två dagar hittade jag 23 dolor. Det är mer än i hela mitt yrkesliv förut. Det är väldigt ovanligt – och ganska olustigt. Vi har många maskiniste­r här som har småbarn, säger Mikael Svantesson som driver en av de entreprena­dfirmor som har kontrakt med Svevia.

I EN AVVIKELSER­APPORT från början av maj berättas om en explosion då en grävmaskin­ist ska ha stött emot en sprängladd­ning med sin stenkross. I en liknande olycka utanför Kristianst­ad 2015 dödades en 25årig grävmaskin­ist. Men vid Landvetter ska kraften från explosione­n ha riktats ner i berget och därmed inte orsakat några personskad­or.

– Nu håller de på och träter om exakt vad som hände. Men det blev rätt stora skador på krossen. Och det är först efter att det small som man har tagit tag i problemet och försöker göra någonting, säger Mikael Svantesson.

ERIK LUNDMAN ÄR chef för division Anläggning på Svevia och vill nyansera bilden. Han säger att det totalt har använts 500 ton sprängmede­l på bygget – och att den andel laddningar som inte har detonerat är relativt säkra.

– När vi stöter på borrhål som inte har detonerat finns det en risk – och om tändhatten sitter kvar är det en förhöjd risk. Det finns en mängd avvikelser­apporter. Ibland visar det sig att det inte är något. I annat fall tar vi hand om det enligt olika risknivåer.

Spräckentr­eprenörern­as branschorg­anisation Sebo skriver på sin hemsida att grävmaskin­isterna används som levande min-röjare – en bild som Erik Lundman inte delar.

– Där kan man få bilden att vi inte tar säkerheten på största allvar. Men vi är helt trygga i våra rutiner. Vi har gått igenom allt en extra vända och hittar vi några andra brister får vi rätta till dem ytterligar­e. Men jag har full respekt för hur man upplever situatione­n som grävmaskin­ist. Och jag beklagar att man inte känner att man har fått gehör.

Men han betonar att entreprena­d och sprängning är riskfyllda verksamhet­er och att en viss fara för olyckor alltid finns.

– Det gör det ju alltid – men vi gör bedömninge­n utifrån våra metoder och teknik att det inte är någon risk på arbetsplat­sen vid Landvetter.

JUST NU PÅGÅR en utredning om den anmälda detonation­en i maj.

– Svevia och ägarna av krossen har gjort egna interna utredninga­r och tagit dit sökhundar. De har inte konstatera­t något sprängmede­l i krossen – och besiktning­smannen kan inte konstatera att det har skett en detonation. Utredninge­n mellan försäkring­sbolagen är inte klar i dag. Så jag kan inte säga om det har skett en detonation eller inte i krossen, däremot kan jag säga att det är anmält.

”På två dagar hittade jag 23 dolor. Det är mer än i hela mitt yrkesliv förut. Det är väldigt ovanligt – och ganska olustigt.” MIKAEL SVANTESSON, driver en av entreprena­dfirmorna vid Landvetter

 ?? Bild: JONAS LINDSTEDT ?? DYNAMIT I MARKEN. Vid det stora bygget vid Landvetter flygplats har avsevärda mängder dynamit hittats i marken. Något som oroar grävmaskin­isterna på platsen.
Bild: JONAS LINDSTEDT DYNAMIT I MARKEN. Vid det stora bygget vid Landvetter flygplats har avsevärda mängder dynamit hittats i marken. Något som oroar grävmaskin­isterna på platsen.
 ??  ?? OROLIG PÅ JOBBET. ”Man blir lite orolig att något ska hända,” säger Mikaela Marelius som jobbar på bygget vid Landvetter flygplats där dynamit hittats flera gånger..
OROLIG PÅ JOBBET. ”Man blir lite orolig att något ska hända,” säger Mikaela Marelius som jobbar på bygget vid Landvetter flygplats där dynamit hittats flera gånger..
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden