Göteborgs-Posten

Skrivregle­r Fria Ord

-

Ett inlägg bör vara högst 1 200 nedslag med mellanslag, gärna kortare. Vi förbehålle­r oss rätten att redigera texten samt sätta rubrik.

Du måste bifoga namn, adress och telefonnum­mer dagtid.

Det går bra att använda signatur, men vi ger förtur åt insändare underteckn­ade med namn. Inlägg som innehåller angrepp på namngiven person måste underteckn­as med namn. Insända manus returneras inte.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden