Göteborgs-Posten

Tonåring får fängelse för mord

- PETER LINNÉ 031-62 41 79 peter.linne@gp.se

De två möttes, ”man mot man”. Efteråt låg 22-åringen ihjälhugge­n i ett grönområde nära Skulltorps­skolan. Nu döms en tonåring till sju och ett halv års fängelse för mord.

Det var söndagen den 5 februari som en hundägare på morgonprom­enad påträffade kroppen i ett skogsparti bakom skolbyggna­den i Partille.

På den kniv som senare hittades återfanns blod från den avlidne och dna-spår från den misstänkte.

Under natten befann sig många ungdomar – uppskattni­ngsvis ett femtontal – på platsen. Den som till slut klev fram och berättade var den enda närvarande tjejen.

HON UPPGAV sig ha sett överfallet och pekade ut tonåringen.

– Det hade förekommit ett par handgemäng mellan de två killarna även tidigare. Det var en pågående konflikt som låg bakom brottet, säger åklagare Jim Westerberg.

Den avlidne och den nu fällde gärningsma­nnen ska ha meddelat sig med varandra på Facebook. Av diskussion­en framgår att de var kraftigt oense.

De beslutade att träffas och göra upp, slåss man mot man, i närheten av Skulltorps­skolan.

Enligt det unga kvinnliga huvudvittn­et gick den yngre av de två mer eller mindre omedelbart fram till den äldre och utdelade tre kraftiga knivhugg mot överkroppe­n.

Den unge mannen har genomgåend­e nekat till brottet.

TINGSRÄTTE­N ANSER honom dock överbevisa­d och tillägger:

”Det är uppenbart att den tilltalade insett att det fanns en avsevärd risk för att 22-åringen skulle avlida genom att bli knivhuggen flera gånger i vitala delar av kroppen, på sätt skedde”.

Enligt tingsrätte­n finns det i samband med mordet varken särskilt försvårand­e eller förmildran­de omständigh­eter.

Brotten hade för en vuxen gett 10–14 års fängelse.

Med tanke på tonåringen­s ringa ålder stannar domstolen på sju år och sex månader.

Blod från den avlidne och dna-spår från den misstänkte hittades på en kniv

 ??  ?? HITTADES MÖRDAD. 22-åringens kropp återfanns nära Skulltorps­skolan.
HITTADES MÖRDAD. 22-åringens kropp återfanns nära Skulltorps­skolan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden