Göteborgs-Posten

En hyllning till Wadlings livskraft

Att Göteborgs stadsmuseu­m ett år efter Freddie Wadlings bortgång ger plats för Freddie Wadlings kabinett är värt en stående ovation och stärker bilden av en av få kulturinst­itutioner som omsorgsful­lt lyssnar av vad som ligger i Göteborgsl­uften, skriver Ma

-

Att kliva in i Freddie Wadlings kabinett blir inte riktigt som jag tänkt mig. På väg till stadsmusee­t tänker jag på vad Paul Auster en gång skrev om de dödas saker och känner en liten vind av ödslighet blåsa upp. Hur rätt har han inte, Auster när han i sin kanske bästa bok Att

uppfinna ensamheten pratar om efterlämna­de ting som ”kokkärl från en svunnen civilisati­on” och ”sinnebilde­r av den ensamhet i vilken en människa fattar beslut om sig själv.”? Nå. Den här gången ska det visa sig att mitt gamla favoritcit­at faktiskt missar målet. Väl på plats i utställnin­gen som svämmar över av Freddie Wadlings grejer, känns det alls inte, som att befinna sig i ett monument över den ensamhet vi alla föds och dör i, mer som att gå på skattjakt. Eller kanske ännu mer som att kliva in i en alkemisk verkstad där drivor av pryttlar och magi, högt och lågt, blir det ämne ur vilket allt kan utvinnas.

UTSTÄLLNIN­GEN ÄR ETT ordnat kaos, fördelat på två avdelninga­r, bildkonste­n för sig och musiken för sig. För många är Freddie Wadling känd främst som musiker, men här kliver han fram som en multikonst­när, i alla sina skepnader. Framförall­t är det roligt att se väggen med teckningar, som är resultatet av ett bildskapan­de som sträcker sig tillbaka till barndomen. Käppen på podiet – det första som möter besökaren – är det enda som inte har legat i samlaren Wadlings garage. I övrigt är allt hämtat ur alla de lådor som fanns efter villbrande­n i Långedrag och omhänderto­gs av Freddie Wadlings vänner och kollegor, Henryk Lipp, Carl Michael von Hausswolff och livskamrat­en Bella Wadling. En handskrive­n affisch från 70-talet bjuder in till rockfest med Straitjack­et ”Svettigt ös och raka rör”, för tio spänn. En köksbordsl­app uppmanar Annika att ta väl hand om katten. Tillsamman­s med en myriad av andra lappar, prylar, serietidni­ngar, ockulta ting, foton, anteckning­ar, tidningskl­ipp och minnen från alla tider skriver de fram historien om den tysta skolpojken från Fräntorp som erövrade sin röst och blev omistlig på 80-talets alternativ­musikscen i band som Lädernunna­n, Cortex och Blue for two, senare folkkär vistolkare och ständig samlare av allt. Vännernas berättelse­r är lyhört infogade i helheten. De finns där, som kommentare­r till alla delar av utställnin­gen, möjliga att avlyssna i hörlurar. Men undviker förklaring­ar och tillrättal­äggande av den värld som är Freddie Wadlings.

FREDDIE WADLINGS konstnärsk­ap är tätt sammantvin­nat med Göteborgs närhistori­a och han saknas av många på olika sätt. De som mött honom pratar om den starka närvaron. För andra är han en röst som alltid funnits där och nästan obemärkt sipprat in i ens egna historia pBland en myriaså det vis som betydande musiker så ofta gör. Oavsett vilken grupp man nu tillhör finns mycket att hämta i den här utställnin­gen.

Att Göteborgs stadsmuseu­m ett år efter Freddie Wadlings bortgång ger plats för Freddie Wadlings kabinett är värt en stående ovation och stärker bilden av en av få kulturinst­itutioner som omsorgsful­lt lyssnar av vad som ligger i göteborgsl­uften. Med tanke på den betydelse Freddie Wadling har haft för Göteborg kan man tänka sig att

 ??  ?? FREDDIE WADLING (1951-2016).
FREDDIE WADLING (1951-2016).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden