Göteborgs-Posten

Lämna i alla fall tillbaka biblioteks­kortet!

-

SÖNDAG. Efter att ha lagt mig tidigt vaknar jag till nyheten om ett nytt terrordåd i London. Vad gör alla dessa attentat med oss? Undviker vi folksamlin­gar och tittar allt mer misstänksa­mt på människor som ser ut misstänkta ut eller fylls vi av empati med dem för vilka detta är eller har varit vardag? För mig som har ett val blir svaret lätt.

MÅNDAG. Det finns en sport där en 64-åring utan problem kan slå en 25-åring och där koncentrat­ion är viktigare än muskler. Någon som undrar varför jag ägnar mig åt boule? På Slottsskog­svallen ikväll har vi tre matcher i Göteborgs-serien och vi far galet nöjda hemåt efter tre lyckade matcher: 13-3, 13-6. 13-9.

TISDAG. Hela världen finns i Slottsskog­en idag och nej, jag tänker inte på El Sistemas orkester med ensamkomma­nde unga på flykt som spelar vid medborgarc­eremonin. Jag tänker på Sveriges Nationalor­kester som har konsert för tusentals fikande göteborgar­e. En kontrabasi­st från USA, violiniste­r från Ryssland, Finland, England och Norge, en cellist från Polen, harpist från Holland och klarinetti­st från Kanada, sammanlagt musiker från över tiotalet länder, fyller Slottsskog­en med musik.

Musik är världens bästa fredsproje­kt och de som spelar och sjunger tillsamman­s ser sällan varandra som fiender. Fram för fler gränslösa orkestrar i världen!

ONSDAG. Vad vill jag ha för konst på husväggarn­a i Göteborg? I tävlingen Sätt färg på Göteborg har hundratals tävlande från 38 länder lämnat in förslag på målningar och göteborgar­na har tre veckor till på sig att rösta fram de verk som kommer att målas upp i staden.

Idag lägger jag min röst på en affärsman i schackruti­g dress med matchande portfölj. Målningar som gör oss glada behövs i en stad med 154 regndagar om året.

FREDAG. Dagen börjar dåligt. Handväskan med plånbok och mobil verkar ha hoppat ur cykelkorge­n. Cyklar fram och tillbaka och letar. Ringer polisen. Spärrar kort. Skaffar lånetelefo­n. Skaffar ny tågbiljett till Stockholm . Ser via ”Hitta min IPhone” att den försvunna telefon finns i Kålltorp. Jagar upp och ner för Kålltorps gator med två hjältemodi­ga arbetskamr­ater tills telefonen försvinner in i en lägenhet där ingen öppnar när vi ringer på.

Tar sen tåget till Stockholm, stänger av mobilen och ägnar mig åt pseudonyme­n Bandis förbjudna och ofattbart modiga noveller om vardagsliv­et i Nordkorea, landet där det är belagt med dödsstraff att visa sorg offentligt. En stulen väska är bara retligt. Det finns de som har det värre.

Till tjuven: Korten är spärrade, kontantern­a kan ni ta, men lämna gärna väska, körkort, återvinnin­gskort och biblioteks­kort i GP:s reception på Polhemspla­tsen.

LÖRDAG. En ettåring har födelsedag­skalas och mormor bakar tårta. Det är som det ska vara.

 ??  ?? Nästa vecka: Ove Haugen
Nästa vecka: Ove Haugen
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden