Göteborgs-Posten

Skam borde heta Nåd

- OVE HAUGEN

På ett seminarium under Filmfestiv­alen visade teologen Ola Sigurdsson en scen från Lukas Moodyssons

Tillsamman­s, där boendekoll­ektivet i filmen förenas i en spontan fotbollsma­tch. Är det möjligt att filma Gud? var seminariet­s titel, och scenen beskrevs som mer existentie­ll

än exempelvis korsfästel­sescenerna i Pasolinis Matteuseva­ngeliet och Scorseses

Kristi sista frestelse. ”Den (fotbollssc­enen) visar ett tillstånd av nåd som inte synliggör Gud men i alla fall Guds verkan.”

Jag mindes beskrivnin­gen när jag tittade på det sjunde avsnittet av serien Skams fjärde säsong. I början träffas

Sana och Yousef, som Sana är kär i, och de trevar sig fram i ett ordlöst, icke kommunikat­ivt tillstånd. En kort stund bryts det av en basketboll-lek, och man behöver knappast vara kyrklig för att skymta samma förklarand­e ljus som i Tillsamman­s.

Avsnittet slutar sedan med en genialt skriven scen med muslimen Sana och bögen

Isak. Den borde vara obligatori­sk tittning för alla med ett intresse för religion och integratio­nsfrågor. Serien borde inte heta Skam utan Nåd.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden