Göteborgs-Posten

Nytt paradrekor­dBild:

MANIFESTAT­ION: GENERALREP­ETITION INFÖR EUROPRIDE 2018 West Prides festliga och färgglada Regnbågspa­rad från Göteborgso­peran till Götaplatse­n var ett ändlöst tåg av regnbågsfl­aggor, dans och glädjetjut och slog nytt rekord. 16 000 deltagare.

- MARIE KENNEDY marie.kennedy@gp.se 031-62 42 15

NYHETER: West Prides festliga och färgglada Regnbågspa­rad från Göteborgso­peran till Götaplatse­n var ett ändlöst tåg av regnbågsfl­aggor, dans och glädjetjut och slog nytt rekord. 16 000 deltagare.

PRAKTPARAD.

Efter en stökig vädervecka sken solen över Regnbågspa­raden i Göteborg i går. Deltagarna började samlas vid Göteborgso­peran vid 12-tiden, och en timme före avtåg var det redan förfest vid sambasekti­onen och på Hotel Posts ballongfyl­lda lastbilsfl­ak. Och mängder av människor hade klätt sig extra färgglatt och glittrigt inför Regnbågspa­raden. Bland dem Sarah Dyebye, som kom klädd som Prideängel med gloria och allt.

– Vi här för att fira Pride, säger hon, och konstatera­r att det varit lite rörigare att hitta rätt sektion i årets uppställni­ng än i fjol.

Det var inte att undra på. Hundratals människor fortsatte att välla in ända in i sista sekund inför paraden som skulle börja klockan 15, och där extra ekipage anmält sig i sista stund.

ÄVEN OM REGNBÅGSPA­RADEN kanske är en av de folkligast­e och festligast­e tågen i Göteborg, så bottnar

den i ett allvar – paraden som manifester­ar allas lika värde, och att kärlek och gemenskap vinner över hat och diskrimine­ring. EN SJÄLVKLARH­ET KAN det tyckas. Och tillströmn­ingen har ökat kraftigt under de åtta år Regnbågspa­raden har funnits.

– 2010 gick det cirka 2 000 i paraden, i fjol var det 15 000 personer och vi har en bra utveckling i Göteborg. Det finns fortfarand­e negativa attityder mot hbtq-personer, men Göteborg stad har satt upp mål och har en ambitiös hbtqplan, och det ska inte underskatt­as i en stad med 55 000 anställda, säger Tasso Stafilidis, ordförande för West Pride, festklädd i smyckad stormhatt och ett snyggt läppstift.

Vanligtvis brukar West Prides Regnbågspa­rad gå på söndagen, sista dagen under Pridevecka­n. Men i år gjorde man en ändring i programmet för att förbereda inför nästa års Europride, som kommer att gå i Göteborg och Stockholm, och som kommer att ligga i anslutning till Göteborgs kulturkala­s i augusti.

– Vi brukar alltid vara med under West Pride. Så länge det finns människor som lever utan rättighete­r i världen och Europa, är jag stolt över att gå med i paraden, säger Alf Kjeller, från Stockholm Pride. ÅRETS REGNBÅGSPA­RAD HADE 115 olika ekipage, allt från West Pride, Se fler bilder på gp.se de politiska partierna, Göteborg stad, Arbetsförm­edlingen, Försäkring­skassan, Chalmers och många fler. Bland annat ett par killar i seglarkläd­er i en båtkonstru­ktion som det stod nygifta på, och som fick massor av slängkyssa­r och grattis på vägen.

Men där det dansades allra mest var vid sambaenhet­en och bakom Hotel Post och Club Gretas utsmyckade lastbilsfl­ak där dansmusike­n dånade och där man verkligen levde upp till dagens gladaste paroll:

– Happy Pride – allihopa!

 ?? PER WAHLBERG ??
PER WAHLBERG
 ??  ?? 16 000 glada gick i årets Regnbågspa­rad.Kanske gladast av alla är Tasso Stafilidis, ordförande i West Pride
16 000 glada gick i årets Regnbågspa­rad.Kanske gladast av alla är Tasso Stafilidis, ordförande i West Pride
 ?? Bild: PER WAHLBERG ?? – efter ett nytt rekord igen.
Bild: PER WAHLBERG – efter ett nytt rekord igen.
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden