Göteborgs-Posten

Orimliga villkor?

- Rikard Agrenius

Tänk tanken att du varit på flykt från krig och elände och kommer till ett land som efter en tid av eftertanke säger: Välkommen!, hoppas du kommer att trivas – men först några ord på vägen:

Du kommer att erbjudas hjälp att komma tillrätta i ditt nya land, få en kurs i språket och lära dig sådant som kan vara nyttigt för att du ska klara dig på bästa sätt: som landets seder och normer och hur samhället är uppbyggt. Praktiska ting som hur man gör för att söka arbete. Även en första bostad hjälper vi till med. Vissa regler gäller dock: Om du uppnått en viss ålder betraktas du som en vuxen människa som förväntas försörja sig själv.

Du accepterar de normer och värderinga­r som råder i ditt nya hemland och att allt inte är som du är van med.

Du tar ansvar för dina barn.

Och – viktigast av allt – begår du brott, är du definitivt inte välkommen längre.

Det var väl det viktigaste … självklarh­eter som du märker.

Hur hade du reagerat på ett sådant bemötande?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden