Göteborgs-Posten

Dags för L att visa sig liberala

- Claes Thulin

Nu är det ett gyllene tillfälle att visa väljarna vad det innebär att rösta på Liberalern­a. Visa att hos Liberalern­a har medlemmarn­a friheten att välja sin partiledar­e. Birgitta Ohlsson utmanar Jan Björklund om vem av dem som ska leda Liberalern­a inför valet 2018.

Men vem ska ta det avgörande beslutet, medlemmarn­a i partiet eller partistyre­lserna? Liberalern­a i Östergötla­nd tänker ordna ett primärval efter amerikansk förebild. Det innebär att makten över beslutet om partiledar­e, flyttas från slutna styrelseru­m till öppna medlemsmöt­en.

Mathias Sundin L skriver i ett debattinlä­gg i Corren den 8 juni: att det första primärvale­t i svensk politisk historia genomförde­s i Linköping 2014. Han säger att det aldrig varit så många medlemmar på ett möte, och att responsen aldrig varit så positiv.

Om Liberalern­a vill leva upp till honnörsord­en på sin hemsida: jämställdh­et, tolerans och frihet, är det ett utmärkt tillfälle att göra som östgötarna i partiet. Det vill säga låta medlemmarn­a bestämma vem som är bäst lämpad att leda Liberalern­a i valrörelse­n.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden