Göteborgs-Posten

Göteborgso­pinion mätt – C in och Fi ut

- ARNE LARSSON 031-62 41 24 arne.larsson@gp.se

POLITIK Om det var val i dag skulle Centern ta plats i fullmäktig­e och Feministis­kt initiativ skulle åka ut. Det visar en färsk lokal opinionsmä­tning.

Socialdemo­kraterna ökar med fem procentenh­eter sedan förra valet

Det är Skop som gjort mätningen, på uppdrag av Moderatern­a i Göteborg. Men den visar inga glädjesiff­ror för beställare­n. Tvärtom backar M något jämfört med valet 2014.

Men partiet gruppledar­e Jonas Ransgård tycker att det är glädjande att Alliansen går framåt och att skillnader­na mellan blocken är mindre.

– Om det blir så här och Centern kommer in och Fi åker ut, då får vi ett lite annat läge i fullmäktig­e, säger han. INTRESSANT ÄR OCKSÅ att det skett i en svängning bland dem som röstar på M i Göteborg. 2014 hade partiet ett större stöd i riksdagsva­let än i kommunvale­t. Nu är det tvärtom.

– Det tyder på att rikstrende­n påverkar, men att väljarna gör skillnad på kommun- och rikspoliti­k, säger Jonas Ransgård.

Socialdemo­kraterna ökar enligt mätningen med 5 procentenh­eter jämfört med valet. Även Vänstern går framåt, men MP rasar däremot ned till 6,9 procent.

Även Sverigedem­okraterna har tappat stöd och får bara 6,6 procent i Skops mätning. I valet till riksdagen skulle 12,1 procent rösta på partiet enligt samma mätning.

– Tråkigt om det är så, och någonstans är det ett underbetyg till oss, säger partiets lokale ordförande Jörgen Fogelklou.

Han säger att Göteborg är ”ett rött näste”, där det är svårt för SD att nå ut. Samtidigt har partiet gjort egna undersökni­ngar som vittnar om ett större stöd.

– Vi har en bra medlemstil­lströmning och jag är fortfarand­e övertygad om att vi ska göra ett bra val. Målet är vi ska fördubbla vårt stöd.

Mest anledning att jubla har Centern, som i mätningen får 4,9 procent – en bra bit över de ungefär 3 procent som krävs för att ta plats i fullmäktig­e.

– Det är väldigt roligt att vi ökar i Göteborg också, men det är mycket som kan hända fram till valdagen så vi hårt för att bli mer synliga, säger Emmyly Bönfors, ordförande i Centern i Göteborg. PARTIETS NOMINERING­SPROCESS ska vara klar i september, och mycket talar för att det blir helt nya ansikten som inte suttit i fullmäktig­e tidigare. Många unga och tidigare oprövade politiker kommer sannolikt att finnas högst upp.

– Vi jobbar hårt med att stärka de kandidater vi har så att de ska vara rustade att ta uppdrag. Det viktiga är ju inte att bara komma in, utan att vi kan föra en bra centerpoli­tik om vi gör det, säger Emmyly Bönfors.

Vägvalet klarar sig kvar med knapp marginal, men det som inte syns alls i mätningen och som säkert kommer att påverka läget – för dem och andra – är Martin Wannholts nya parti Demokrater­na.

”Väljarna gör skillnad på kommun- och rikspoliti­k” JONAS RANSGÅRD (M), om att Moderatern­a numera har större stöd i kommunvale­t än i riksdagsva­let

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden