Göteborgs-Posten

Förslag om stoppad könsuppdel­ad gympa

- ANNA LINDBERG och MARIA JANSSON

Skolor ska inte längre av slentrian kunna sära killar och tjejer åt i undervisni­ngen. Skolverket föreslår en ändrad läroplan och regeringen föreslår ytterligar­e förändring­ar i skollagen.

Under förra hösten gav Skolinspek­tionen en skola i Stockholm klartecken till att fortsätta skilja tjejer och killar åt under idrottslek­tionerna. I debatten som följde avslöjades att fler skolor i Sverige gjorde likadant och regeringen lovade att agera. NU FÖRESLÅR SKOLVERKET förändring­ar i läroplanen och regeringen aviserar en ändring i skollagen.

– I grunden är det viktigt för att skolan ska motverka gammeldags uppfattnin­gar om vad som är kvinnligt och manligt och vad tjejer och killar kan och ska göra. Har du en könssegreg­erad undervisni­ng, regelmässi­gt eller slentrianm­ässigt, så blir det ett sätt att visa eleverna att det finns vissa saker killar och tjejer gör och att det finns saker man inte kan göra tillsamman­s. Det bryter mot skolans uppdrag, säger utbildning­sminister Gustav Fridolin (MP).

I den nya läroplanen som Skolverket nu föreslår, görs rektorerna­s och lärarnas ansvar tydligare när det handlar om att barn inte ska skiljas åt i undervisni­ngen på grund av kön. Skrivninga­r förs in som gör tydligt att det är specifikt rektors och lärares ansvar, var för sig, att bedriva undervisni­ng ”så att eleverna möts och arbetar tillsamman­s oberoende av könstillhö­righet”. DEN ÄNDRADE LÄROPLANEN är ett resultat av ett uppdrag från regeringen. Den utredninge­n pekade även mot att själva skollagen behövde förtydliga­s, vilket nu ska ske, enligt utbildning­sministern.

– Det finns en otydlighet i Björklunds skollag och därför kommer vi i en utredning titta på vad som kommer behöver göras i lagen. OM DET BEHÖVS en ny utredning eller om regeringen lägger till uppdraget till en sittande utredning är ännu inte avgjort.

En förändring i läroplanen börjar gälla från och med beslut fattas om ny formulerin­g, vilket väntas i höst medan en ändring i skollagen kan ta längre tid.

Enligt Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas riksförbun­d, är lärares ansvar redan tydligt i den nuvarande läroplanen.

– Det finns redan skrivninga­r om vilka värderinga­r man ska stå upp för som lärare. Men jag ser inget negativt i att förtydliga det, säger hon till Aftonblade­t.

 ?? Arkivbild: BJÖRN LARSSON ASK ?? GEMENSAM GYMPA. Utbildning­sminister Gustav Fridolin (MP) vill stoppa könsuppdel­ad undervisni­ng i svenska skolor.
Arkivbild: BJÖRN LARSSON ASK GEMENSAM GYMPA. Utbildning­sminister Gustav Fridolin (MP) vill stoppa könsuppdel­ad undervisni­ng i svenska skolor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden