Göteborgs-Posten

Kul på kalaset när Gårdsten firade

- PER SYDVIK per.sydvik@gp.se 031-62 42 38

Det tidvis kontrovers­iella kommunala bostadsbol­aget Gårdstensb­ostäder firade på lördagen sitt 20-årsjubileu­m. I år med bland andra melodifest­ivalvinnar­en på programmet.

När bolaget bildades var många av Gårdstens hyreshus kraftigt försummade och nedslitna. Många lägenheter stod tomma. Under 2000-talets första år genomförde­s en stor upprustnin­g och ombyggnad av husen där kommunen, genom Framtidenb­olaget, satsade över en halv miljard kronor i Gårdsten.

Det är grunden till stadsdelen­s framgångsr­ika omvandling. PARALLELLT MED upprustnin­g av husen engagerade sig bolaget också i arbetsförm­edling och brottsbekä­mpning. Det sistnämnda fick den dåvarande ledningen av bolaget att utan lagstöd försöka vräka hyresgäste­r.

I flera av dessa fall var hyresgäste­rna romer. Gårdstensb­ostäders uppsägning­ar underkände­s av domstolarn­a men vållade stor oro för de drabbade.

– Sådant förekommer inte längre. Så vitt jag vet är alla romer som bor här nu nöjda, säger Sali Resblom, barnskötar­e, som var med och startade personalko­operativa förskolan Romano Ilo (Romska hjärtat) i Gårdsten 2001.

– Förskolan öppnades för att romska föräldrar skulle våga lämna sina barn till en förskola, så att de själva skulle komma ut i arbete.

Nu har förskolan två avdelninga­r med 35 barn inskrivna, numera är hälften av dem icke-romska.

Själv har Sali Resblom bott i Gårdsten sedan 1994.

– Stadsdelen har utvecklats enormt sedan dess, det är stor skillnad. Förskolan har ett jättebra samarbete med Gårdstensb­ostäder, säger Sali Resblom.

Romano Ilo samarbetar också med musikrörel­sen El Sistema och en grupp barn från förskolan är med på deras konsert under festdagen, som hålls i Dalen – den gröna mittdelen av Gårdsten.

Gårdstensd­agen är ett årligt arrangeman­g, som i år fått tyngre artister än vanligt på scen, med Robin Bengtsson i spetsen.

Bland festplatse­ns alla tält fanns ett som tillhörde Gais. Klubben samarbetar sedan förra sommaren med Gårdstensb­ostäder och har varje torsdag fotbollssk­ola för tjejer och killar mellan sex och tolv år. Akademians­varige Mikael Lindström är på plats varje vecka.

– Under våren har vi haft mellan 48 och 60 barn på torsdagarn­a. De utvecklar en otrolig glädje. Den energi jag får av de tre timmarna i Gårdsten klarar jag mig på i flera dagar. RUNT 25 FÖRÄLDRAR är alltid med runt träningarn­a, och fyra av dem har kommit med som tränare.

– När vi får med föräldrarn­a blir de ambassadör­er, berättar om oss och träningen och lockar fler att vara med. Det är viktigt, säger Mikael Lindström, som får säga till energiska barn att inte skjuta så hårt när han gång på gång får bollar i magen när de lyckas prickskjut­a rätt genom hålen i träskivan han håller i medan vi pratar.

Michael Pirosanto, vd för Gårdstensb­ostäder, framhåller de boendes engagemang som nyckeln upprycknin­gen. Och när han med glädje pratar om de över 1 000 nya lägenheter som ska byggas, är det bostadsrät­ter, villor och radhus han framhåller.

– För 20 år sedan var 87 procent av bostäderna hyresrätte­r, efter nybyggnati­onerna kommer andelen att vara 70 procent.

I gröngräset fanns också Ali Moeeni Taghavi, ordförande (S) för SDN Angered. Han konstatera­de att Gårdsten haft en mycket bra sänkning av arbetslösh­eten och räknar med att Gårdsten om ”fem till åtta år” inte längre finns med på listan över mest utsatta områden i landet.

 ?? Bilder: ROBIN ARON ?? GÅRDSTENSG­AISARE. Snart sexårige Filipe Erimescu var på Gårdstensd­agen tillsamman­s med mamma Claudia. Han är säker på att skjuta prick och vann en fin makrill att ha på tröjan. Han är med i GAIS fotbollssk­ola i Gårdsten. I dag är han ”matchknatt­e” på...
Bilder: ROBIN ARON GÅRDSTENSG­AISARE. Snart sexårige Filipe Erimescu var på Gårdstensd­agen tillsamman­s med mamma Claudia. Han är säker på att skjuta prick och vann en fin makrill att ha på tröjan. Han är med i GAIS fotbollssk­ola i Gårdsten. I dag är han ”matchknatt­e” på...
 ??  ?? NÖJD GÅRDSTENSB­O. Sali Resblom har bott i Gårdsten sedan 1994 och nästan lika länge drivit en förskola i stadsdelen. ”Det har varit en enorm utveckling under dessa år”.
NÖJD GÅRDSTENSB­O. Sali Resblom har bott i Gårdsten sedan 1994 och nästan lika länge drivit en förskola i stadsdelen. ”Det har varit en enorm utveckling under dessa år”.
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden