Göteborgs-Posten

Inne med politik hos unga britter

- STORBRITAN­NIEN SOFIA ERIKSSON

De bryr sig inte. Orkar inte. Så har ungas röstvilja framställt­s under lång tid i Storbritan­nien. Men i samband med veckans val tycks något ha förändrats. – Det har blivit inne med politik, säger 19-åriga Jasmine Tyzack.

När britterna förra sommaren röstade om sitt EU-medlemskap fattades det två veckor för att nu 18-årige Charlie Solomons-Tuke skulle få delta. Frustratio­nen över brexit är stor, i synnerhet som han inte hade någon chans att säga sitt om ett beslut som han kommer att behöva leva med.

– Många av mina vänner känner som jag. Därför tror jag att fler unga passade på att äntligen få vara med och bestämma om sin framtid i det här valet, säger SolomonsTu­ke, som röstade på Labour ”av ideologisk­a skäl”. HISTORISKT SETT HAR unga britter haft ett ganska ljummet engagemang kring politik. I parlaments­valen 2010 och 2015 röstade inte ens hälften av de röstberätt­igade mellan 18 och 24 år. Det finns ännu inga officiella siffror från årets tidigarela­gda val, men allt pekar på ett kraftigt ökat valdeltaga­nde i åldersgrup­perna 18–24 och även upp till 35 års ålder, enligt Laura McAllister, professor vid Cardiff University.

– Unga har gjort sina röster mer hörda i det här valet än tidigare. Konservati­va partiet satsade på att få ut sitt budskap bland äldre väljare och fokuserade inte alls på unga, vilket Labour och Jeremy Corbyn gjorde, säger hon. OCH MÅNGA EXPERTER förklarar det socialdemo­kratiska opposition­spartiet Labours framgångar med just det stora stödet hos ungdomar, som tilltalas av Corbyns radikala politik från vänsterfla­nken. Förutom vallöften som att slopa kursavgift­erna på universite­t tog Labourleda­ren även till knep som att bruncha med grimestjär­nan JME och framträda på scen med rockbandet The Libertines.

– Jeremy Corbyn nådde ut till unga genom sociala medier. Ingen som är i vår ålder tittar väl på tvnyhetern­a eller läser tidningen, säger 19-åriga Jasmine Tyzack till TT:s utsända i London.

Torsdagens val var första gången som de båda vännerna från West Sussex fick rösta i ett brittiskt parlaments­val. Jasmine Tyzack lade sin röst på Konservati­va partiet.

– Jag är inte så engagerad egentligen, men det kändes viktigt att rösta. Tidigare sågs politik här i Storbritan­nien mest som något för gamla människor. Men nu växer misstron mot politikern­a, och det har blivit trendigt att bry sig, säger Tyzack. FRÅGAN ÄR OM engagemang­et kommer att hålla i sig. I ljuset av valresulta­tet utesluter inte professor Laura McAllister ännu ett nyval inom ett halvår.

– Då tror jag att ännu fler unga kommer att delta. De har fått smak för det här med att rösta nu, säger hon.

 ?? Bild: SOFIA ERIKSSON ?? UNGA VÄLJARE. Sophie Woolcott och Jasmine Tyzack, från West Sussex, säger att det har blivit trendigt bland unga britter att bry sig om politik.
Bild: SOFIA ERIKSSON UNGA VÄLJARE. Sophie Woolcott och Jasmine Tyzack, från West Sussex, säger att det har blivit trendigt bland unga britter att bry sig om politik.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden